Ciljevi udruge

  • poticanje studentskog aktivizma u promicanju ekološke modernizacije u studentskoj zajednici i šire
  • promicanje volontiranja, solidarnosti i razvijanje partnerstva na svim razinama društva
  • uključivanje studenata u znanstveno istraživački rad u području održivih sustava u proizvodnji, preradi, distribuciji i potrošnji hrane
  • povezivanje ruralnog i urbanog kontinuuma
  • podizanje svijesti šire zajednice o prethodno navedenim ciljevima