Djelatnosti udruge

 • promicanje i zastupanje interesa studenata
 • stvaranje pozitivnog ozračja za razvoj ekološke poljoprivrede putem javnih tribina, stručnih predavanja, radionica, objavljivanja stručnih i znanstvenih radova i informiranja javnosti putem medija
 • stručno i znanstveno istraživanje seljačke tradicijske i ekološke poljoprivredne proizvodnje kao sredstva ruralnog razvoja, povećanja blagostanja naroda i očuvanja i poboljšanja zdravlja čovjeka
 • promicanje međufakultetske i međusveučilišne suradnje studenata u zemlji i inozemstvu
 • razvijanje suradnje s organima lokalne, regionalne i nacionalne samouprave i uprave
 • primjena inovacija u tradicionalnim ekološkim postupcima proizvodnje i prerade hrane, te njihova demonstracija
 • promotivni marketing ekoloških poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda
 • provedba obrazovnih radionica za obuku građana
 • volontersko i humanitarno djelovanje
 • poticanje na razmjenu studenata za studentsku praksu
 • priprema i provedba projekata kojima ćemo doprinositi ostvarenju navedenih ciljeva
 • njegovanje svih oblika suradnje i prijateljstva među zemljama
 • organiziranje izložbenih aktivnosti, sajmova i sl. u cilju promicanja navedenih ciljeva
 • operativno i strategijsko planiranje
 • izvršavanje ostalih aktivnosti utvrđenih ovim Statutom, općim aktima i odredbama Skupštine udruge