Projekti Studentskog zbora

Ostvareni projekti :

• Agronomijada 2013
• Časopis Fenix
• Web stranica Studentskog zbora.
• Studentske razmjene i tematska putovanja.
• Brucošijade, tribine i humanitarne akcije
• Podrška EKO klubu
• Suradnja sa POLJOS-om, sportskim klubom.
• Promo video fakulteta
• Prva studentska roštiljada
• Druga studentska roštiljada
• projekt "Pokreni se" fitness na faksu
• PFOS TV pokrenuta