Upis u akademsku godinu 2019./2020

Upis na preddiplomski sveučilišni studij Poljoprivrede; smjerovi: Agroekonomika,

Bilinogojstvo, Hortikultura, Mehanizacija i Zootehnika u Osijeku provodit će se u

 • ljetnom roku od 16. do 19. srpnja 2019.
 • jesenskom roku od 19. do 20. rujna 2019.

u vremenu od 9:00 do 14:00 sati, (19. srpnja samo do 12:00 sati), u prostorima Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek, Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek.

Upis na preddiplomske stručne studije: Bilinogojstvo; smjer: Ratarstvo i Zootehnika u Osijeku provodit će se u

 • ljetnom roku od 16. do 19. srpnja 2019.
 • jesenskom roku od 19. do 20. rujna 2019.

u vremenu od 9:00 do 14:00 sati, (19. srpnja samo do 12:00 sati) u prostorima Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek, Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek (studiji: Bilinogojstvo; smjer: Ratarstvo i Zootehnika).

UPISI ZA STARIJE OD 25 GODINA

Osobe koje su četverogodišnje srednje obrazovanje završile u Republici Hrvatskoj prije 2010. godine, a koje do uključivo 30. rujna 2019. navršavaju 25 godina, mogu ostvariti pravo upisa u I. godinu preddiplomskog sveučilišnog i preddiplomskog stručnog studija u statusu redovitog studenta, prema posebnim uvjetima (bez polaganja državne mature) i posebnoj kvoti za upis i u I. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija u statusu izvanrednog studenta.

Kvota za upis u I. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek za osobe starije od 25 godina je 10 studenata za redoviti i 25 studenata za izvanredni studij.

Kvota za upis u I. godinu preddiplomskog stručnog studija Fakulteta agrobiotehnikih znanosti Osijek za osobe starije od 25 godina je 5 studenata za redoviti studij.

Posebni uvjeti upisa za osobe starije od 25 godina podrazumijevaju provođenje razredbenog postupka temeljem kojeg se formira rang-lista za upis. Razredbeni postupak sastoji se od vrednovanja uspjeha iz srednje škole i vrednovanja uspjeha postignutog na razredbenom ispitu.

Razredbeni postupak

a) Vrednovanje uspjeha iz srednje škole

Uspjeh u srednjoj školi vrednuje se na način da se sumiraju opći uspjeh svakog razreda srednje škole i ocjene iz predmeta: Matematika (40 bodova), Kemija (40 bodova) i Biologija (40 bodova) koje su ostvarene u svakom razredu srednje škole.

Na temelju uspjeha u srednjoj školi kandidat može ostvariti najviše 120 bodova.

b) Vrednovanje uspjeha na razredbenom ispitu

Temeljem provjere znanja (razredbenog ispita) iz matematike, kemije i biologije, kandidat može ostvariti najviše 120 bodova, od toga 40 bodova iz kemije, 40 bodova iz matematike i 40 bodova iz biologije.

Na razredbenom ispitu kandidat mora ostvariti minimalno po 20 % bodova na testovima iz matematike, kemije i biologije, odnosno 8 bodova iz matematike, 8 bodova iz kemije i 8 bodova iz biologije.

Kandidati koji su bili upisani na dodiplomski studij izvan biotehničkog znanstvenog područja, a nisu ga završili, uz uvjet da su položili module koji obuhvaćaju područje Kemije i Biologije, koje se vrednuje na razredbenom ispitu, može se vrednovati ocjena ostvarena na ispitu s odgovarajućim brojem bodova na ime provjere znanja iz kemije, odnosno biologije.

Troškove razredbenog postupka u iznosu od 300,00 kuna snose kandidati.

Prijave za razredbeni postupak

Prijave za razredbeni postupak primaju se za

 • ljetni rok od 1.. do 5. srpnja 2019.

 • jesenski rok od 10. do 13. rujna 2019.

Prijave se predaju osobno u studentskoj službi (Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek u vremenu 8:00 – 12:00 h) ili poštom na adresu Fakulteta s naznakom „za natječaj za upis“.

Obrazac za prijavu na razredbeni postupak može se preuzeti na mrežnoj stranici www.fazos.unios.hr

Uz prijavni obrazac kandidati moraju priložiti:

 • Domovnicu (izvornik ili ovjerenu presliku). Priznaje se e-Domovnica generirana iz sustava e-Građani.

 • Izvod iz matične knjige rođenih. Priznaje se e-Izvadak iz MR generiran iz sustava e-Građani.

 • Izvornik (original) rodnog lista, preslika ili elektronički zapis državnih matica koji je izdan putem servisa e-Građani

 • Svjedodžba o završnom ispitu srednje škole i svjedodžbe svih razreda srednje škole (izvornik ili ovjerena preslika – svjedodžbe se mogu ovjeriti u srednjoj školi).

 • Završne svjedodžbe koje nisu izdane u RH moraju proći postupak priznavanja. Postupak priznavanja inozemne školske kvalifikacije o završenom srednjem obrazovanju u općim, gimnazijskim i umjetničkim programima radi nastavka školovanja vodi Agencija za odgoj i obrazovanje, Donje Svetice 38, Zagreb (www.azoo.hr, tel.:+385(1) 278-5000). Postupak priznavanja inozemne školske kvalifikacije o završenom srednjem obrazovanju u strukovnim programima radi nastavka obrazovanja vodi Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Radnička cesta 37 b, Zagreb (www.asoo.hr, tel. +385(1)627-4666).

 • Rješenje Hrvatskog olimpijskog odbora o kategorizaciji vrhunskog sportaša I. i II. kategorije (prilažu kandidati koji imaju ovaj status).

 • Potvrdu o uplati troškova razredbenog postupka u iznosu od 300,00 kuna na IBAN: HR1725000091102019470, Addiko Bank d.d. (Opis plaćanja: „razredbeni postupak“; u Poziv na broj odobrenja: upisati OIB kandidata)

 • Omotnicu A4 formata s napisanom točnom adresom kandidata (za povrat dokumenata)

Razredbeni ispit

RRazredbeni ispit za kandidate starije od 25 godina održat će se u prostorijama Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek za

 • ljetni rok – 10. srpnja 2019. u 9:00 sati
 • jesenski rok - 16. rujna 2019. u 9:00 sati

Kandidati su dužni doći na razredbeni ispit u 9:00 sati bez posebne obavijesti i sa sobom donijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu radi identifikacije.

Objava rezultata i upisi

Rezultati razredbenog postupka (rang lista za upis) biti će objavljeni 11. srpnja 2019., odnosno 17. rujna 2019. na mrežnoj stranici www.fazos.unios.hr

Upisi kandidata starijih od 25 godina provodit će se u

 • ljetnom roku do 16. srpnja 2019.
 • jesenskom roku do 19. rujna 2019.

Obavijesti

Izvanredni studenti studij upisuju i studiraju uz plaćanje pune participacije (godišnje školarine) u iznosu od 7.370,00 kn.

Studenti - strani državljani studij upisuju i studiraju uz plaćanje godišnje školarine u iznosu od 21.000,00 kn.

SvSve ostale obavijesti mogu se dobiti na mrežnoj stranici www.fazos.unios.hr i u Studentskoj službi Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek, , tel. 031/554-844 od 8:00 do 12:00 sati ili na adresi Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek.

Natječaj

Upisne kvote

Obrazac za prijavu na razredbeni postupak

- preddiplomski sveučilišni studij

- preddiplomski stručni studij

Troškovi pri upisu u prvu godinu

Dokumenti