Upis u akademsku godinu 2018./2019

Upis na preddiplomski sveučilišni studij Poljoprivrede; smjerovi: Agroekonomika,

Bilinogojstvo, Hortikultura, Mehanizacija i Zootehnika u Osijeku provodit će se u

 • ljetnom roku od 17. do 20. srpnja 2018.
 • jesenskom roku od 19. do 20. rujna 2018.

u vremenu od 9:00 do 14:00 sati, (20. srpnja samo do 12:00 sati), u prostorima Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku, Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek.

Upis na preddiplomske stručne studije: Bilinogojstvo; smjer: Ratarstvo i Zootehnika u Osijeku provodit će se u

 • ljetnom roku od 17. do 20. srpnja 2018.
 • jesenskom roku od 19. do 20. rujna 2018.

u vremenu od 9:00 do 14:00 sati, (20. srpnja samo do 12:00 sati) u prostorima Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku, Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek (studiji: Bilinogojstvo; smjer: Ratarstvo i Zootehnika).

UPISI ZA STARIJE OD 25 GODINA

Osobe koje su četverogodišnje srednje obrazovanje završile u Republici Hrvatskoj prije 2010. godine, a koje do uključivo 30. rujna 2018. navršavaju 25 godina, mogu ostvariti pravo upisa u I. godinu preddiplomskog studija u statusu redovitog studenta, prema posebnim uvjetima (bez polaganja državne mature) i posebnoj kvoti za upis.

Kvota za upis u I. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku za osobe starije od 25 godina je 5 studenata.

Posebni uvjeti upisa za osobe starije od 25 godina podrazumijevaju provođenje razredbenog postupka temeljem kojeg se formira rang-lista za upis. Razredbeni postupak sastoji se od vrednovanja uspjeha iz srednje škole i vrednovanja uspjeha postignutog na razredbenom ispitu.

Razredbeni postupak

a) Vrednovanje uspjeha iz srednje škole

Uspjeh u srednjoj školi vrednuje se na način da se zbroji opći uspjeh svakog razreda srednje škole i ocjene iz predmeta: Matematika (40 bodova), Kemija (40 bodova) i Biologija (40 bodova) koje su ostvarene u svakom razredu srednje škole.

Na temelju uspjeha u srednjoj školi kandidat može ostvariti najviše 120 bodova.

b) Vrednovanje uspjeha na razredbenom ispitu

Temeljem provjere znanja (razredbenog ispita) iz matematike, kemije i biologije, kandidat može ostvariti najviše 120 bodova, od toga 40 bodova iz kemije, 40 bodova iz matematike i 40 bodova iz biologije. Na razredbenom ispitu kandidat mora ostvariti minimalno po 20% bodova na testovima iz matematike, kemije i biologije, odnosno 8 bodova iz matematike, 8 bodova iz kemije i 8 bodova iz biologije. Kandidati koji su bili upisani na dodiplomski studij izvan biotehničkog znanstvenog područja, a nisu ga završili, uz uvjet da su položili module koji obuhvaćaju područje Kemije i Biologije, koje se vrednuje na razredbenom ispitu, može se vrednovati ocjena ostvarena na ispitu s odgovarajućim brojem bodova na ime provjere znanja iz kemije, odnosno biologije.

Troškove razredbenog postupka u iznosu od 300,00 kuna snose kandidati.

Prijave za razredbeni postupak

Prijave za razredbeni postupak primaju se za

 • ljetni rok od 2. do 6. srpnja 2018.
 • jesenski rok od 11. do 13. rujna 2018.

Prijave se predaju osobno u studentskoj službi (Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek u vremenu 8:00 – 12:00 h) ili poštom na adresu Fakulteta s naznakom „za natječaj za upis“.

Obrazac za prijavu na razredbeni postupak može se preuzeti na mrežnoj stranici www.pfos.unios.hr

Uz prijavni obrazac kandidati moraju priložiti:

 • svjedodžbe sva četiri razreda srednje škole (originalni dokumenti ili ovjerene preslike)
 • svjedodžbu o maturi ili završnom ispitu (originalni dokument ili ovjerena preslika)
 • rodni list
 • domovnicu
 • potvrdu o uplati troškova razredbenog postupka u iznosu od 300,00 kuna na IBAN: HR1725000091102019470, Addiko Bank d.d. (Opis plaćanja: „razredbeni postupak“; u Poziv na broj odobrenja: upisati OIB kandidata)
 • omotnicu A4 formata s napisanom točnom adresom kandidata (za povrat dokumenata)

Razredbeni ispit

Razredbeni ispit za kandidate starije od 25 godina održat će se u prostorijama Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku za

 • ljetni rok - 11. srpnja 2018. u 9:00 sati
 • jesenski rok - 17. rujna 2018. u 9:00 sati

Kandidati su dužni doći na razredbeni ispit u 9:00 sati bez posebne obavijesti i sa sobom donijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu radi identifikacije.

Objava rezultata i upisi

Rezultati razredbenog postupka (rang lista za upis) biti će objavljeni 12. srpnja 2018., odnosno 19. rujna 2018. na mrežnoj stranici www.pfos.unios.hr

Upisi kandidata starijih od 25 godina provodit će se u

 • ljetnom roku do 17. srpnja 2018.
 • jesenskom roku do 20. rujna 2018.

Obavijesti

Izvanredni studenti studij upisuju i studiraju uz plaćanje pune participacije (godišnje školarine) u iznosu od 7.370,00 kn.

Studenti - strani državljani studij upisuju i studiraju uz plaćanje godišnje školarine u iznosu od 21.000,00 kn.

Sve ostale obavijesti mogu se dobiti na mrežnoj stranici www.pfos.unios.hr i u Studentskoj službi Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku, tel. 031/554-844 od 8:00 do 12:00 sati ili na adresi Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek.

Natječaj

Upisne kvote

Obrazac za prijavu na razredbeni postupak - preddiplomski sveučilišni studij

Troškovi pri upisu u prvu godinu

VAŽNE OBAVIJESTI ZA UPISE - PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI I PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJI

Dokumenti