Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Studenti » Zašto upisati Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek?

Zašto upisati FAZOS?

Svako se od nas u životu nađe na velikom životnom raskrižju. Sada se i ti nalaziš na jednoj od najvažnih odluka. Izbor fakulteta je izbor tvoje budućnosti. Zašto bi tvoj izbor trebao biti Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek?

  • Posjeduje ugled, tradiciju i omogućava uključivanje u istraživački rad
  • Studenti se nalaze u centru fokusa nastavnog i znanstvenog rada
  • Uvažavanje osobnosti i brige o svakom pojedinom studentu uz primjenu najviših akademskih i profesionalnih standarda
  • Studijski programi usklađeni s potrebama poslodavaca i tržišta rada
  • Znanje kao glavni oslonac novih spoznaja uz razvijanje radnih navika studenata
  • Kvalitetno teorijsko i praktično obrazovanje
  • Dobra opremljenost predavaonica, laboratorija i praktikuma nastavnim pomagalima
  • Praćenje studenta uz omogućavanje izvrsnima sudjelovanje u znanstveno- istraživačkom radu i suradnju s poslovnim subjektima u području agrara
  • Uključivanje u veliki broj studentskih aktivnosti i u rad studenskih udruga