Aktivnosti

Na Fakultetu se permanentno provode aktivnosti anketiranja i mentorskog sustava kao jedan od instrumenata za poboljšanje kvalitete obrazovanja.