Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Sustav za kvalitetu » Aktivnosti » Seminari, radionice i edukacija

RISK MANAGEMENT (Upravljanje rizicima)

Dana 17. travnja 2019. godine u prostorijama Rektorata Sveučilišta u Osijeku, održana je cjelodnevna edukativna radionica o upravljanju rizicima na inicijativu sveučilišnog Centra za kvalitetu Radionica je bila namijenjena djelatnicima ureda za kvalitetu sastavnica Sveučilišta u Osijeku, predsjednicima povjerenstava za kvalitetu sastavnicama te djelatnicama Centra za kvalitetu. Radionicu je održao gospodin Goran Kliškić, edukator TÜV Croatia d.o.o. (TÜV NORD) grupe. Upravljanje rizicima, njihovo definiranje i razmišljanje na temelju rizika postala je jedna od obveza sustava upravljanja kvalitetom na svim razinama upravljanja. Razmišljanje na temelju rizika omogućuje kako Sveučilištu u Osijeku tako i njegovim sastavnicama uspostavu pravodobnih aktivnosti koje će spriječiti nastanak događaja koji nepovoljno utječu na ostvarenje nekog postavljenog zadatka ili cilja.

Održan 6. seminar CroQAnet-a

U organizaciji Agencije za znanost i visoko obrazovanje 31. svibnja 2019. godine na Sveučilištu u Zadru održan je šesti sastanak Mreže jedinica sustava osiguravanja kvalitete na visokim učilištima u RH (CroQAnet) na kojem su sudjelovali i predstavnici Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek. Glavna tema seminara je bilo profesionalno usavršavanje nastavnog osoblja na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj, uz osvrt na institucijsku podršku razvoju nenastavnog osoblja.

Radionica o provođenju sustava ocjenjivanja i vrednovanja studenata

Dana 26. ožujka 2018. godine u prostorijama Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku održana je radionica o provođenju sustava ocjenjivanja i vrednovanja studenata. Radionica je organizirana u ime Povjerenstva za nastavu, a namijenjena je nastavnom osoblju i predstavnicima studenata.
Cilj radionice je bila analiza trenutnog stanja pohađanja nastave i položenih parcijalnih ispita, prikaz i rasprava o utvrđenim nepravilnostima i optimizacija sustava za ocjenjivanje i vrednovanje studenata.

Sastanak Mreže jedinica sustava kvalitete na visokim učilištima u RH (CroQAnet)

Dana 30. svibnja 2018. godine djelatnica Ureda za kvalitetu Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku sudjelovala je na 4. po redu sastanku Nacionalne mreže jedinica sustava osiguravanja kvalitete na visokim učilištima u RH (CroQAnet). Glavna tema seminara bila je optimizacija sustava unutarnjeg osiguravanja kvalitete – na koji način jedinice za unutarnje osiguravanje kvalitete mogu poboljšati učinkovitost sustava, kako unaprijediti komunikaciju unutar visokog učilišta, kako definirati ključna pitanja, definirati relevantne grupe dionika kako bi se s njima učinkovito komuniciralo, itd. Tematsko izlaganje i radionicu održali su predavači s austrijskog sveučilišta WU – Vienna University of Economics and Business, Karl Ledermüller i Philipp Keller. Sudionicima su se izložili i rezultati provedenih pilot-postupaka vanjskih vrednovanja Agencije za znanost i visoko obrazovanje te iskustvo jednog vrednovanog visokog učilišta.

Prva mentorska radionica doktorskog studija u organizacij Poljoprivrednog fakulteta u Osi

Dana 14. veljače 2018. godine organizirana je Prva mentorska radionica doktorskog studija s ciljem poboljšanja doktorske izobrazbe i podizanja svjesnosti o važnosti mentorstva u doktorskoj izobrazbi. Radionicu je organiziralo Povjerenstvo za stjecanje doktorata znanosti u suradnji s Uredom za znanost i međunarodnu suradnju i Uredom za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja. S obzirom da je mentorski rad složen i kvaliteta mentorstva ne ovisi samo o mentoru, već i o samom odnosu mentora i doktoranta, važno je da se mentori za njega kontinuirano pripremaju obnavljajući svoje znanje i vještine sudjelovanjem na mentorskim radionicama. Ovo je bila uvodna radionica, prva u nizu kojima bi se poboljšale kompetencije mentora, a ujedno je i njihovo pohađanje jedan od uvjeta za dobivanje istoga. Radionica je bila namijenjena svim zainteresiranim nastavnicima, kao i onima koji su prvi puta preuzeli mentorstvo u prethodnoj akademskoj godini, a vodio ju je prof.dr.sc. Tonči Rezić-akreditirani edukator mentor s Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Održan treći sastanak CroQAnet-a

11. prosinca 2017.godine u Zagrebu je održan treći sastanak Mreže jedinica sustava osiguravanja kvalitete na visokim učilištima u Hrvatskoj (CroQAnet) .
Sudjelovalo je sedamdeset predstavnika visokih učilišta među kojima su bili i predstavnici našeg Fakulteta, a predstavljen je sustav kvalitete na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa kao i primjeri dobre prakse na sveučilištima. Raspravljalo se o reviziji ECTS bodova na visokim učilištima, prijedlozima izmjena Zakona o osiguravanju kvalitete, podršci razvoju nastavničkih kompetencija i politici upravljanja ljudskim potencijalima na visokim učilištima.

Održana radionica o ishodima učenja na Sveučilištu u Osijeku

Na Sveučilištu J. J. Strossmayera u Osijeku dana 26.listopada 2017. godine, održana je radionica u organizaciji Agencije za znanost i visoko obrazovanje pod nazivom „Radionica za visokoškolske nastavnike iz kompetencijskog pristupa planiranju studijskih programa“. Radionica je bila namjenjena predstavnicima visokih učilišta i to je jedna u nizu radionica koje Agencija za znanost i visoko obrazovanje organizira u okviru projekta “Unapređenje sustava osiguravanja i unapređenje kvalitete visokog obrazovanja“ (SKAZVO). Radionicu su vodile prof. dr. sc. Vesna Vlahović-Štetić i prof. dr. sc. Željka Kamenov s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a istoj su prisustvovali predstavnici visokih učilišta, ponajprije prodekani za nastavu, voditelji ureda za kvalitetu i nastavnici, koji su se kroz uglavnom praktični rad imali priliku detaljnije baviti temom ishoda učenja – od pisanja do vrednovanja, s naglaskom na vrednovanju (tj. ocjenjivanju) i prilagodbi sadržaja i metoda nastave.

AZVO sudjelovao na Tjednu karijera na FOI-ju

U sklopu šestog Tjedna karijera na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu, koji se održavao od 16. do 20. listopada 2017. godine, okrugli stol na temu razvoja karijernih centara na visokim učilištima, održan je u petak, 20. listopada, uz podršku Agencije za znanost i visoko obrazovanje (AZVO). Okrugli stol, na kojem je sudjelovala državna tajnica iz Ministarstva znanosti i obrazovanja, prof. dr. sc. Branka Ramljak te Mina Đorđević iz AZVO-a, okupio je 30-ak predstavnika visokih učilišta i ostalih dionika, kao i predstavnike Poljoprivrednog fakulteta iz Osijeka, koji su se upoznali s izazovima i problemima u osnivanju i razvoju karijernih centara na visokim učilištima te primjerima dobre prakse. U kontekstu razvoja karijernog savjetovanja, uloga je AZVO-a, pored provođenja postupaka vanjskog vrednovanja, djelovati kao pokretač pozitivnih promjena, i u skladu s time, ojačati svoju ulogu u pružanju podrške visokim učilištima. U skladu s tim, AZVO je pozvao sve karijerne centre i druge dionike da predlože edukativne aktivnosti, koje bi potencijalno mogao pružiti AZVO, a za koje smatraju da bi im pomogle u razvoju karijernih centara te da ih dostave Agenciji. Tijekom rasprave, istaknute su i neke od primarnih zadaća karijernih centara, poput provođenja stručnih praksi, suradnje s poslodavcima, praćenja zapošljivosti studenata, razvoja vještina upravljanja vlastitom karijerom, razvoja životnih vještina studenata, informiranja o mogućnostima razvoja karijere itd., a razgovaralo se i o financiranju ovih centara te angažiranju odgovarajućeg kadra.

Predavanje o funkcionalnosti Bolonjskog sustava

Dana 20. rujna u prostorijama Centra za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja održano je predavanje za djelatnike sustava kvalitete Sveučilišta na temu praćenja funkcionalnosti Bolonjskog sustava koje je održala dr. sc. Nada Bosanac s Ekonomskog fakulteta u Osijeku.

Seminar „Profesionalno usmjeravanje u sustavu visokog obrazovanja“

U Zagrebu 15. rujna 2017.godine, u organizaciji Agencije za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) održan je seminar pod nazivom „Profesionalno usmjeravanje u sustavu visokog obrazovanja“.

Seminar je okupio više od stotinu sudionika: stručnjaka za upravljanje ljudskim potencijalima iz tvrtki poput Zagrebačke banke, tvrtke Five, Media Servisa, Sedam IT-a, AVL/HR-a te karijernih savjetnika, studenata i predstavnika visokih učilišta: Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i drugih visokih učilišta.

U sklopu seminara, AZVO je predstavio glavne nalaze iz petogodišnjeg ciklusa reakreditacije visokih učilišta o povezanosti obrazovanja i tržišta rada: visoka učilišta uglavnom ne uključuju alumnije i poslodavce u izradu strateških dokumenata, kao ni u izradu novih i reviziju postojećih studijskih programa, pri definiranju upisnih kvota ne uzimaju se u obzir potrebe tržišta rada, ne postoji sustavno praćenje zapošljivosti studenata na visokim učilištima, centri za alumnije i centri karijera ne postoje ili su tek u osnivanju, a studentska je praksa relativno slabo zastupljena u studijskim programima.

Predstavljeni su i rezultati istraživanja koje je proveo AZVO o radu karijernih centara, odnosno službi za profesionalno usmjeravanje. U cjelokupnom sustavu visokog obrazovanja ukupno radi oko 50 karijernih savjetnika. Istaknuto je kako je bitno da sama visoka učilišta prepoznaju važnost karijernog usmjeravanja, da se osigura učinkovit sustav podrške za nastavno, nenastavno osoblje i studente te financijska održivost karijernih centara. S druge strane, bitnim je naglašeno i podizanje svijesti poslodavaca o regrutiranju uspješnih studenata i umrežavanju ciljnih skupina.

Raspravljalo se i o mogućnostima i izazovima u osnivanju i radu karijernih centara, modelima suradnje s predstavnicima gospodarstva, iskustvima studenata te primjerima dobre prakse, jer karijerni centri su spona između visokih učilišta i tržišta rada, što je bio i zaključak održanog seminara.

Fotogalerija

Radionica: „Implementacija novih ESG-a

Dana 20. ožujka 2017. godine u organizaciji Centra za kvalitetu održana je radionica s djelatnicima Agencije za znanost i visoko obrazovanje na Rektoratu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Na sastanku su, predsjednicima povjerenstava za kvalitetu i djelatnicima ureda za kvalitetu sastavnica Sveučilišta, prezentirani novi ESG standardi i smjernice

Fotogalerija

Okrugli stol: „Kako građanima približiti informacije o kvaliteti visokih učilišta u Osječko-baranjskoj županiji?

Dana 14.03.2017.godine u Rektoratu Sveučilišta u Osijeku, održan je okrugli stol „ Kako građanima približiti informacije o kvaliteti visokih učilišta u Osječko-baranjskoj županiji u slopu projekta QUALITYWATCH.

Projekt je usmjeren na povećanje vidljivosti javnih politika osiguranja kvalitete u visokom obrazovanju te povećanje pristupa postojećim rezultatima procjena i evaluacija kvalitete visokoobrazovnih institucija.

U sklopu projekta proveli su istraživanje o transparentnosti podataka o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju u tri županije: Grad Zagreb, Osječko-baranjska županija te Splitsko-dalmatinska županija. Sam projekt trajao je u periodu od 18.12.2014.-18.03.2017. godine.

Na kraju su analizirane službene procjene kvalitete visokih učilišta, koristeći tri indikatora, od kojih prva dva indikatora proizlaze iz postupka reakreditacije visokih učilišta, a treći iz postupka audita.

Vezano za prvi indikator samo jedno visoko učilište- Poljoprivredni fakultet u Osijeku-ima najvišu procjenu ocjenu: „ U potpunosti provedeno“.

Fotogalerija

Provedba Europskih standarda i smjernica za osiguravanje kvalitete

Dana 20. veljače 2017. godine u sklopu Agencije za znanost i visoko obrazovanje u Zagrebu je održan seminar Provedba Europskih standarda i smjernica za osiguravanje kvalitete (ESG) na hrvatskim visokim učilištima.
Cilj ovog seminara bio je odgovoriti na pitanja što ESG znači za visoka učilišta, kako provesti promjene koje se traže, ta kako kroz primjenu Europskih standarda povećati kvalitetu iskustva studiranja.

Sudjelovalo je gotovo 150 sudionika, predstavnika sveučilišta, veleučilišta i visokih škola iz cijele Hrvatske, kao i studentskih zborova, kojima je predstavljen dopunjeni i izmijenjeni ESG.

Govornici na seminaru su bili Colin Tück, ravnatelj Europskog registra agencija za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju (EQAR), Elizabeth Noonan, voditeljica ureda za osiguravanje kvalitete University College Cork iz Irske, prof. dr. sc. Damir Boras, rektor Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc. Mislav Balković, dekan Visokog učilišta Algebra te predstavnice Agencije: dr. sc. Vesna Dodiković Jurković, mr. sc. Sandra Bezjak i Ivana Borošić.

Fotogalerija

Unaprjeđivanje sveučilišne nastave

Dana 19.prosinca 2016.godine, u prostorijama Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku, održana je radionica pod nazivom „Unaprjeđivanje sveučilišne nastave“, koju je predvodila dr.sc. Vesnica Mlinarević, izvanredna profesorica Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku. Radionica je bila namijenjena svim nastavnicima s ciljem unaprjeđivanja nastave uvođenjem novih i promjenom postojećih metoda podučavanja i obrazovanja.

Mreža jedinica sustava osiguravanja kvalitete na visokim učilištima u RH (CroQAnet)

Agencija za znanost i visoko obrazovanje organizirala je 19. prosinca 2016.g. inicijalni (osnivački) sastanak Mreže jedinica sustava osiguravanja kvalitete (CroQAnet) u hotelu International u Zagrebu. Na sastanku je sudjelovao i Ured za kvalitetu Poljoprivrednoga fakulteta u Osijeku.
Svrha osnivanja Mreže je okupljanje dionika koji su izravno uključeni u osiguravanje kvalitete na visokim učilištima u RH te osiguranje platforme za sustavnu razmjenu informacija i iskustava, umrežavanje, zajedničke projekte te edukaciju njezinih članova.
Na prvome sastanku predstavljeni su ciljevi Mreže u idućem razdoblju, dan je kratki prikaz rezultata prvog ciklusa vanjskih vrednovanja AZVO-a te planova za sljedeći ciklus, a predstavljeni su i primjeri dobre prakse nekih sustava osiguravanja kvalitete. Prezentaciju primjera dobre prakse održalo je Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet Sveučilišta u Osijeku, Veleučilište Velika Gorica i Visoko učilište Algebra te je provedena rasprava o položaju djelatnika zaduženih za Sustav osiguravanja kvalitete na visokim učilištima.

Fotogalerija

Dvadeseta Smotra Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera

Dvadeseta Smotra Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku održana je 9. i 10. prosinca 2016. godine na Građevinskom fakultetu. Jedan od sudionika bio je i Poljoprivredni fakultet u Osijeku predstavljajući svoj rad, uvjete upisa te studijske programe. U predstavljanju su aktivno sudjelovali i studenti našeg Fakulteta. Smotra je namijenjena učenicima završnih razreda srednjih škola, a ima za svrhu pravovremeno upoznati maturante odnosno buduće studente o studijskim programima, njihovom trajanju, poslovima za koje ih ti studij osposobljavaju i o uvjetima upisa na pojedina visoka učilišta, uvjetima smještaja tijekom studija te o studentskom životu općenito.
Na Smotri su se predstavile znanstveno-nastavne i umjetničko-nastavne sastavnice, sveučilišne ustanove u sastavu osječkog Sveučilišta, Studentski zbor i Studentske udruge, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Osijek i Sveučilište u Dubrovniku.

Fotogalerija

Diseminacija primjera dobre prakse

Sudjelovanje na tri radionice u organizaciji Centra za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja s ciljem diseminacije primjera dobre prakse na sastavnicama:

  • Prezentacija primjera dobre prakse Filozofskog fakulteta u Osijeku
  • Prezentacija primjera dobre prakse Elektrotehničkog fakulteta Osijek
  • Prezentacija primjera dobre prakse Umjetničke akademije u Osijeku
  • Prezentacija primjera dobre prakse Ekonomskog fakulteta u Osijeku
  • Prezentacija primjera dobre prakse Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu

Fotogalerija

Radionice u sklopu HKO-a

Održane dvije radionice vezane za usavršavanje nastavnika i unaprjeđenje kvalitete nastave u sklopu HKO-a pod nazivom “Suradničko učenje u kulturi visokoškolske nastave” (30. svibnja 2016.g.), predavačica prof.dr.sc. Vesna Mlinarević te “Kreativnost u sveučilišnoj nastavi” i “U čemu se ogleda kvaliteta sveučilišne nastave?” (31. svibnja 2016.g.), predavačica doc.dr.sc. Snježana Dubovicki.

Fotogalerija

Smotra Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 2015.

Povjerenstvo za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete aktivno je sudjelovalo na Smotri Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku održanoj 03. i 04. prosinca 2015. godine.

Fotogalerija

Foto galerija

Sudjelovanje povjerenstva za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete obrazovanja Poljoprivrednoga fakulteta na okruglom stolu "Smjernice i trendovi na tržištu rada u sektoru poljoprivrede" u sklopu projekta "Unaprjeđenje kvalitete i primjena HKO-a u preddiplomskim sveučilišnim studijima poljoprivrede" održanom 12. studenog 2015. godine.

Fotogalerija