Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Sustav za kvalitetu » Ankete » Anketa za nenastavno osoblje

Anketa za nenastavno osoblje

Anketni upitnik o zadovoljstvu nenastavnog osoblja (stručno-administrativnog, tehničkog i pomoćnog osoblja) provodi se u sklopu Ureda za kvalitetu. Cilj anketiranja je istražiti stupanj zadovoljstva osoblja s različitim dimenzijama svakodnevnog rada te utvrditi moguće prijedloge i smjernice za unaprjeđivanje rada u budućnosti.

Dokumenti