Anketa za poslodavce

Cilj ankete je utvrditi zadovoljstvo poslodavaca glede kompetencija završenih studenata koje su im potrebne za samostalan rad, poglavito mišljenje poslodavaca o stečenoj razini teorijskog i praktičnog znanja završenih studenata.

Dokumenti