Studentske ankete

Cilj je utvrditi uspješnost svakoga pojedinog nastavnika i asistenta koji sudjeluje u nastavi, u obavljanju posla. Ankete koje se u tu svrhu obavljaju imaju za cilj poboljšati kvalitetu nastave, ukazati na moguće propuste te dati smjernice za otklanjanje istih. Nastavnici koji su slabo ocijenjeni pozivaju se kod dekana na razgovor, gdje im se ukazuje na trenutne nedostatke iskazane u anketi te se dogovaraju mjere poboljšanja koje isti moraju provesti.

Dokumenti