Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Sustav za kvalitetu » Općenito o kvaliteti

Općenito o kvaliteti

Zakonom o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (NN 45/09) uređeno je područje osiguravanja i unaprjeđivanja sustava kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju. Sustav za kvalitetu se stoga realizira i unutar organizacijskog okvira Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek. Kako bi se osigurali visoki standardi kvalitete obrazovanja i znanstveno-istraživačkog rada te međunarodna prepoznatljivost Fakulteta, sustav za kvalitetu realizira se unutar definiranog i transparentnog pravnog i organizacijskog okvira, s trajnom svrhom promicanja visokih standarda profesionalnog i stručnog razvoja dionika iz svih struktura Fakulteta, uključujući i vanjske dionike. Suradnja s vanjskim dionicima se održava kontinuirano, s ciljem prikupljanja povratnih informacija koje su važne i korisne u provođenju aktivnosti unaprjeđivanja kvalitete. Sustav kvalitete mora osigurati kontinuirano praćenje i stalno podizanje kvalitete obrazovnog procesa, iz čega i proizlazi potreba za uspostavom i stalnim razvojem unutarnjeg sustava osiguranja i unaprjeđivanja kvalitete. Pri organizaciji sustava kvalitete na Fakultetu uzimaju se u obzir specifičnosti u području znanstveno-istraživačkoga i razvojno-stručnoga rada. Kroz mehanizme za kontinuirano praćenje i vrednovanje te usmjeravanjem inicijativa i razvojnih programa, Sustav razvija kvalitetu visokog obrazovanja.