Strategija kvalitete

Sustav za kvalitetu svoju politiku kvalitete provodi osiguravanjem i stalnim poboljšavanjem kvalitete ostvarivanjem strategija osiguravanja kvalitete u pojedinim područjima bitnim za djelovanje: organizacija Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek, razvoj studijskih programa i nastavnog procesa, edukacija nastavnog osoblja, podrška studentima, razvoj suradnje s gospodarstvom, znanstveno istraživački rad i međunarodna suradnja.

Dokumenti

Strategija

Strategija
0.41 MB