Misija kvalitete

Misija sustava za kvalitetu Poljoprivrednoga fakulteta u Osijeku je osiguravanje, planiranje, provođenje, praćenje, analiziranje i unaprjeđenje kvalitete obrazovanja. Sustav za kvalitetu djeluje u skladu s uspostavljenom misijom i vizijom te strategijom razvoja Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku.