Politika kvalitete

Politika kvalitete Poljoprivrednoga fakulteta promiče trajno opredjeljenje Uprave i svih zaposlenika k izvrsnosti obrazovnog i znanstveno-istraživačkog rada te međunarodne prepoznatljivosti, uz ispunjenje visoke razine očekivanja svih dionika u visokom obrazovanju i znanosti, odnosno društva u cjelini kao krajnjeg korisnika.