Povijest kvalitete

Poljoprivredni fakultet je paralelno s provedbom Bolonjskog procesa pokrenuo i aktivnosti za praćenje i unaprjeđenje kvalitete. U želji ostvarenja što kvalitetnijeg procesa obrazovanja kao najznačajnije djelatnosti Poljoprivrednog fakulteta, a sukladno međunarodnim normama za kvalitetu, Poljoprivredni fakultet je imenovao Povjerenstvo za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete obrazovanja, izradio potrebne dokumente te intenzivirao aktivnosti u promicanju sustava kvalitete. U strateškim ciljevima za razdoblje 2011./2012. - 2015./2016. akademske godina u području upravljanja, nastavne, istraživačke i međunarodne aktivnosti naglasak je na osiguranju i podizanju kvalitete rada. Nadalje, izrađeni su Pravilnik i Priručnik za osiguranje kvalitete. Aktivnosti su u priručniku točno definirane sukladno Standardima i smjernicama za osiguranje kvalitete u europskom prostoru visokog obrazovanja (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education), te imaju za cilj osigurati kvalitetno obavljanje interne prosudbe, koja će doprinijeti analizi postojećeg stanja osiguranja kvalitete te biti podloga osiguranju i daljnjem unaprjeđenju sustava kvalitete.