Ustroj i sastav povjerenstva

Članovi Povjerenstva za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete obrazovanja Poljoprivrednoga fakulteta u Osijeku ustrojeni su prema slijedećem sastavu:

Ime i prezime Telefon Email Lokacija
izv. prof. dr. sc. Renata Baličević predsjednica 031/554-838 renata.balicevic@pfos.hr 0/11
izv. prof. dr. sc. Siniša Ozimec član 031/554-918 sinisa.ozimec@pfos.hr I/137
doc. dr. sc. Mislav Đidara član 031/554-926 mislav.didara@pfos.hr III/310
izv. pfos. dr. sc. Tihana Sudarić član 031/554-842 tihana.sudaric@pfos.hr I/112
Monika Tkalec, mag. ing. agr. član 031/554-901 mtkalec@pfos.hr IV/431
Dino Tepšić član dtepsic@pfos.hr
Maja Lubina član lubina.maja@gmail.com
Dr. sc. Ivana Rukavina član 031/275-718 i.rukavina@zsr.hr
Mato Božić član mato.bozic@zito.hr