Karijeriranje

Radionica iz ciklusa Karijeriranje 2019

Dana 14. listopada 2019. godine u suorganizaciji Agencije za znanost i visoko obrazovanje i Sveučilišta u Osijeku, u Rektoratu našega sveučilišta održana je cjelodnevna radionica u sklopu ciklusa Karijeriranje 2019. na kojoj je sudjelovala i djelatnica Ureda sa Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek. Višnja Sak Bosnar, djelatnica Centra za kvalitetu i karijerna savjetnica, moderirala je Okrugli stol pod nazivom „Zapošljavanje visokoobrazovanih mladih osoba“. U radu Okruglog stola sudjelovali su predstavnici poslodavaca iz različitih sektora i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Raspravljalo se o zapošljavanju visokoobrazovanih mladih osoba s ciljem jačanja povezivanja sektora visokog obrazovanja i tržišta rada te jačanja djelatnosti karijernog usmjeravanja studenata na Sveučilištu u Osijeku. Uslijedila je praktična radionica za karijerne savjetnike ”Izrada individualnog razvojnog plana karijernog savjetnika” koju je vodila doc. dr. sc. Ana Jakopec s Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku. Radionicu su pohađali karijerni savjetnici sa Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilišta u Rijeci, Veleučilišta Velika Gorica, Veleučilišta Baltazar iz Zaprešića i Sveučilišta u Osijeku.

Radionica ”Kako studentima pomoći razviti vještine organizacije vremena”

Djelatnica Ureda dana 18. rujna 2019. godine sudjelovale su na radionici ”Kako studentima pomoći razviti vještine organizacije vremena” koja se održala na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Radionica je održana u sklopu ciklusa Karijeriranje 2019, a vodile su je Ines Jakovčić, univ. spec. psych. i Gorana Birovljević, univ. spec. psych. iz Psihološkog savjetovališta Sveučilišnog savjetovališnog centra u Rijeci.

Tjedan karijera Sveučilišta u Osijeku

Sveučilište u Osijeku u razdoblju 13.-17. svibnja 2019. organiziralo je po prvi puta Tjedan karijera Sveučilišta u Osijeku s ciljem razvoja karijere naših studenata, ali i njihovog povezivanja s poslovnim sektorom. Tjedan je obuhvatio niz aktivnosti, radionica, okruglih stolova, tribina, speed-dating aktivnosti i predavanja namijenjenih studentima, u suorganizaciji svih znanstveno-nastavnih i umjetničko-nastavnih sastavnica našega Sveučilišta.
U sklopu Tjedna karijera Fakultet agrobiotehničkih znanosti sudjelovao je sa dvije radionice. Prva radionica održana je 13. svibnja 2019. pod nazivom „Budi svoj pokretač“ gdje je gost bio Goran Đanić, Đanić obrt za tradicionalnu proizvodnju i poljoprivredu.
U utorak 14.05.2019.godine djelatnica Centra za poduzetništvo održala je radionicu „ Osnaži se za tržište rada“.

Razvoj karijere studenata – radionica za studente FAZOS-a

Na fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek 3.travnja 2019. godine djelatnice Centra za kvalitetu održale su za studente dvije radionce. Prva radionica bila je „Pisanje životopisa i motivacijskog pisma“ pod vodstvom Marine Holjenko, a drugu radionicu održala je Višnja Sak Bosnar pod nazivom „ Kako se uspješno predstaviti na razgovoru sa poslodavcem“.

Održana radionica o metodama razvoja kompetencija potrebnih za karijerne odluke

U sklopu ciklusa radionica Karijeriranje, 23. studenoga 2018. godine na Sveučilištu u Osijeku održana je radionica pod nazivom Metode razvoja kompetencija potrebnih za karijerne odluke i izbore te aktivno traženje zaposlenja, koju je vodila prof. dr. sc. Darja Maslić Seršić s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Radionica je bila namijenjena karijernim savjetnicima i djelatnicima u centrima karijera kako bi se upoznali s postavkama individualnog procesa odlučivanja, psihosocijalnim prediktorima karijerne uspješnosti, fazama u razvoju karijere i fazama aktivnog traženja posla te mogućim izvorima stresa. Sudionici su imali prigodu upoznati se sa strategijama suočavanja sa stresom prilikom aktivnog traženja posla te osnaživanjem individualnih resursa za uspješno suočavanje sa stresom.

Karijeriranje: održana radionica pod nazivom „Organizacija događanja“

U sklopu ciklusa radionica Karijeriranje, 16. studenoga 2018. godine na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu održana je radionica pod nazivom Organizacija događanja, koju je vodila Iva Gospodnetić s Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu.

Radionica je bila namijenjena karijernim savjetnicima i djelatnicima u centrima karijera koji žele organizirati događanja kojima će studentima omogućiti razvijanje vještina potrebnih za upravljanje karijerom, upoznavanje s tržištem rada te direktan kontakt s budućim poslodavcima

Održana radionica o metodama karijernog savjetovanja studenata

U sklopu ciklusa radionica za karijerne savjetnike i visokoškolske nastavnike Karijeriranje, 19. listopada 2018. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci održana je radionica pod nazivom Metode karijernog procjenjivanja i savjetovanja studenata. Radionicu je vodila prof. dr. sc. Darja Maslić Seršić s Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Teme radionice bile su istraživanje karijernih potreba studenata, analize radnih kapaciteta, kompetencija i karijerne motivacije specifične za određeni obrazovni profil, analize individualnih sposobnosti, interesa i vrijednosti, provođenje savjetodavnih intervjua s ciljem karijernog usmjeravanja i osnaživanja, pružanje podrške studentima pri izradi individualnog karijernog plana i slično.

Održana radionica o razvoju vještina samopoimanja vezanih uz karijerne stavove

Ciklus radionica za karijerne savjetnike Karijeriranje, koji je započeo u ožujku ove godine, nastavio se u rujnu radionicom „Metode razvoja vještina samopoimanja vezanih uz karijerne stavove i motivaciju“ održanom na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (FFZG), u petak, 21.9.2018. godine. Radionicu je vodila prof. dr. sc. Darja Maslić Seršić S FFZG-a. Sudionici su se upoznali s psiho-socijalnim značajkama prelaska iz studija na tržište rada, prediktorima uspjeha u traženju posla, tipovima kompleksnog profesionlanog identiteta te su naučili primijeniti tehnike poticanja karijernog samopoimanja studenata, kritički vrednovati ulogu kulture fakulteta i studijskog programa u osnaživanju karijerne uspješnosti studenata.

Održana radionica o metodama razvoja prezentacijskih vještina studenata

Četvrta radionica u sklopu ciklusa Karijeriranje, pod nazivom Metode razvoja prezentacijskih vještina studenata, održana je 15. lipnja 2018. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a vodila ju je doc. dr. sc. Aleksandra Huić s Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Karijernim savjetnicima na visokim učilištima i visokoškolskim nastavnicima pojašnjena je važnost prezentacijskih vještina na radnom mjestu te modeli njihova poučavanja. Prikazane su razlike između dobrih od loših izlaganja pred publikom, primjena tehnike za smanjivanje straha od javnog nastupa kao i glavne faze izlaganja. Sudionici su imali priliku naučiti kako uspostaviti dobar kontakt s publikom, primjereno oblikovati vizualna sredstva komunikacije i efikasno ih koristiti u izlaganju, primijeniti osnovne tehnike dobrog izlaganja pred publikom, odgovarati na pitanja publike na način kojim se potiče njihova uključenost te primjeniti radioničke tehnike za uvježbavanje javnog izlaganja.

Radionica za komunikacijske stručnjake na visokim učilištima

Strateško promišljanje komunikacijskih aktivnosti, komunikacija organizacijskog identiteta i vrijednosti, prepoznavanje ciljnih skupina i oblikovanje usmjerenih poruka, ključne su poruke seminara Planiranje komunikacijskih aktivnosti na visokim učilištima, održanog u petak, 18. svibnja 2018. godine na Sveučilištu u Zagrebu.

Događanje je organizirala Agencija za znanost i visoko obrazovanje, u suradnji sa Sveučilištem u Zagrebu i mrežom EUPRIO - European Universities Public Relations and Information Officers.

Pedesetak komunikacijskih stručnjaka s hrvatskih visokih učilišta i drugih djelatnika koji se na visokoobrazovnim institucijama bave poslovima odnosa s javnošću i/ili unutarnjom komunikacijom imali su prigodu čuti predavanje Paula Helbinga, voditelja komunikacija na Amsterdam University of Applied Sciences na temu povezivanja ciljnih skupina s akademkim profilom institucije, dok je u drugom dijelu, prof. dr. sc. Majda Tafra Vlahović govorila o izradi komunikacijske strategije.

Rad mreže Euprio predstavili su tajnik Marcin Witkowski (Adam Mickiewicz University) i Paola Claudia Scioli (Università degli studi di Torino) te su najavili konferenciju koja se održava od 3. do 6. lipnja u španjolskoj Sevilji pod nazivom The Digital Transformation: A challenge for communication in Higher Education.

Radionica „Poduzetničke namjere studenata visokih učilišta“
U Agenciji za znanost i visoko obrazovanje, 16. svibnja 2018. godine, održana je radionica za karijerne savjetnike pod nazivom Poduzetničke namjere studenata visokih učilišta, koju su vodili prof. dr. sc. Zoran Sušanj s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i Nikoleta Zubić.

Riječ je o trećoj po redu radionici u sklopu ciklusa Karijeriranje, koju AZVO organizira s ciljem podrške karijernim savjetnicima u sustavu visokog obrazovanja.

Sudionici su, kroz cjelodnevno druženje, razgovarali o temeljnim karakteristikama poduzetnika (osobinama ličnosti, motivima, znanjima, vještinama i sposobnostima, s posebnim naglaskom na studentsku populaciju) te prediktorima poduzetničkih namjera. Jedna je od tema bilo i poduzetničko obrazovanje te način razvoja poduzetničkih kompetencija kod studenata.
Sudjelovalo je oko dvadeset karijernih savjetnika i drugih osoba koje se na visokim učilištima bave temama profesionalnog usmjeravanje i podrške studentima.

Održana radionica Design Thinking na FER-u
Radionica za karijerne savjetnike pod nazivom Design Thinking, održana je u utorak, 17. travnja 2018. godine na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, uz stručno vodstvo Ive Gospodnetić, stručne suradnica u FER-ovu Centru karijera. Gotovo 30 predstavnika visokih učilišta među kojima je bila i djelatnica Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku upoznalo se s metodologijom design thinkinga koja u središte stavlja samog korisnika usluge, u ovom slučaju – studenta koji koristi usluge karijernog centra. Polaznici su, tijekom jednodnevne radionice, imali mogućnost proći kroz cijeli cijeli proces - od prepoznavanja karakteristika korisnika, definiranja potreba, osmišljavnja učinkovitih rješenja i njihovih testiranja u praksi.

Održana radionica Poduzetničke namjere studenata visokih učilišta

U Agenciji za znanost i visoko obrazovanje, 16. svibnja 2018. godine, održana je radionica za karijerne savjetnike pod nazivom Poduzetničke namjere studenata visokih učilišta, koju su vodili prof. dr. sc. Zoran Sušanj s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i Nikoleta Zubić.

Riječ je o trećoj po redu radionici u sklopu ciklusa Karijeriranje, koju AZVO organizira s ciljem podrške karijernim savjetnicima u sustavu visokog obrazovanja. Sudionici su, kroz cjelodnevno druženje, razgovarali o temeljnim karakteristikama poduzetnika (osobinama ličnosti, motivima, znanjima, vještinama i sposobnostima, s posebnim naglaskom na studentsku populaciju) te prediktorima poduzetničkih namjera. Jedna je od tema bilo i poduzetničko obrazovanje te način razvoja poduzetničkih kompetencija kod studenata.

Sudjelovalo je oko dvadeset karijernih savjetnika i drugih osoba među kojima je i djelatnica Ureda Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku koje se na visokim učilištima bave temama profesionalnog usmjeravanje i podrške studentima.

Održana radionica o metodama razvoja prezentacijskih vještina studenata

Četvrta radionica u sklopu ciklusa Karijeriranje, pod nazivom Metode razvoja prezentacijskih vještina studenata, održana je 15. lipnja 2018. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a vodila ju je doc. dr. sc. Aleksandra Huić s Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Karijernim savjetnicima na visokim učilištima i visokoškolskim nastavnicima pojašnjena je važnost prezentacijskih vještina na radnom mjestu te modeli njihova poučavanja. Prikazane su razlike između dobrih od loših izlaganja pred publikom, primjena tehnike za smanjivanje straha od javnog nastupa kao i glavne faze izlaganja.

Sudionici su imali priliku naučiti kako uspostaviti dobar kontakt s publikom, primjereno oblikovati vizualna sredstva komunikacije i efikasno ih koristiti u izlaganju, primijeniti osnovne tehnike dobrog izlaganja pred publikom, odgovarati na pitanja publike na način kojim se potiče njihova uključenost te primjeniti radioničke tehnike za uvježbavanje javnog izlaganja