Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Znanost i istraživanje » Strateški program znanstvenih istraživanja

Strateški program znanstvenih istraživanja

Misija Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek (FAZOS) je razvijati i sustavno unaprjeđivati dinamično i multidisciplinarno istraživačko okružje u kojem će se maksimalno iskoristiti svi istraživački potencijali, te će unaprjeđenje postojećih i razvoj novih znanja biti konstanta. Takvo okružje osigurava izvrstan transfer najnovijih znanja i vještina studentima i omogućava im mjesto među vodećim agronomskim stručnjacima koji će najnovije znanstvene spoznaje primijeniti u proizvodnoj praksi. FAZOS istraživačkim okružjem, obrazovanjem agronomskih stručnjaka i kontinuiranim razvojem znanja i vještina potrebnih za cjeloživotno obrazovanje služi zajednici i doprinosi razvoju društva u cjelini. U skladu s definiranom misijom FAZOS će sustavno poticati razvoj istraživanja i znanstvenih projekata u suradnji s hrvatskim i europskim institucijama sukladno strategijama: Europe 2020 Flagship Initiative "Innovation union", EIT’s Strategic Innovation Agenda (SIA) "Investing in Innovation Beyond 2014", Europe 2020 - A strategy for smart, sustainable and inclusive growth te sukladno programu Horizon 2020.

Dokumenti