Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Znanost i istraživanje » Ured za znanost i suradnju s gospodarstvom

Ured za znanost i suradnju s gospodarstvom

Djelatnik ureda: Maja Novoselec, mag. educ. philol. angl. et mag. paed.
Telefon: 031/554-843
Fax: 031/554-853
Email: maja.novoselec(at)fazos.hr
Lokacija: 0/46

Djelatnosti:

Stručni suradnik za znanost i suradnju s gospodarstvom

  • sudjeluje u radu sjednica odbora i povjerenstava iz područja znanstvene djelatnosti,
  • prati natječaje za domaće znanstvene i stručne projekte,
  • vodi evidenciju o prijavljenim i odobrenim znanstvenim i stručnim projektima te suradnji s gospodarstvom djelatnika,
  • vodi evidencije o doktorskim disertacijama i specijalističkim radovima,
  • obavlja administrativne poslove vezane uz projekte i ostale stručne poslove,
  • prevodi natječaje za znanstveno-nastavna radna mjesta i objavljuje ih u EURAXESS portalu,
  • sudjeluje u izradi izvješća o znanstvenim i stručnim publikacijama djelatnika,
  • prikuplja i objedinjuje podatke za Sveučilišni glasnik,
  • uređuje mrežne stranice Fakulteta vezane uz znanost i suradnju s gospodarstvom,
  • obavlja i ostale poslove po nalogu voditelja Odjeljka za znanost i međunarodnu suradnju, tajnika Fakulteta i prodekana za znanost.