Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Znanost i istraživanje » Projekti » Razvojno – istraživački BioPark za animalnu proizvodnju i biotehnologiju

Razvojno – istraživački BioPark za animalnu proizvodnju i biotehnologiju

Naziv projekta: Razvojno – istraživački BioPark za animalnu proizvodnju i biotehnologiju, KK.01.1.1.09.0020

Naziv prijavitelja: Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek

Vrijeme trajanja projekta: 19 mjeseci - 03.05.2021. - 03.12.2022.

Ukupna vrijednost projekta: 3.608.327,49 kuna

Cilj projekta je razvoj projektne dokumentacije potrebne za provedbu IRI infrastrukturnog projekata koji uključuje i provedbu organizacijske reforme u okviru ESI fondova kako bi se pospješio i ubrzao proces transformacije ustanove prijavitelja u međunarodno konkurentnu znanstvenu organizaciju koja stvara novu znanstvenu, društvenu i ekonomsku vrijednost.

Predmetnim projektom planirane su sljedeće projektne aktivnosti:

  1. Izrada projektno – tehničke dokumentacije
  2. Izrada Studije izvedivosti s analizom troškova i koristi
  3. Provedba horizontalnih načela
  4. Upravljanje projektom
  5. Promidžba i vidljivost

Ciljna skupina projekta su:

  1. Članovi projektnog (prof.dr.sc. Krunoslav Zmaić, dekan i voditelj projekta) i istraživačkog tima (prof.dr.sc. Tihomir Florijančić) koji će svojim znanjem i iskustvom doprinijeti uspješnoj realizaciji projekta.
  2. Zaposlenici prijavitelja koji će sudjelovati u aktivnosti provedbe horizontalnih načela.

Projekt se sufinancira sredstvima EUROPSKOG FONDA ZA REGIONALNI RAZVOJ u okviru OPERATIVNOG PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014-2020, poziv „PRIPREMA IRI INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA“

Za više informacija o EU fondovima posjetite web stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.strukturnifondovi.hr.