Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Znanost i istraživanje » Projekti » Znanstveno-istraživački centar za vinovu lozu i vino Mandićevac

Znanstveno-istraživački centar za vinovu lozu i vino Mandićevac

Naziv projekta: Znanstveno-istraživački centar za vinovu lozu i vino Mandićevac - KK.01.1.1.09.0021

Naziv korisnika: Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek

Vrijeme trajanja projekta: 10 mjeseci - 03.05.2021. - 03.03.2022.

Ukupna vrijednost projekta: 768.645,84 kuna

EU sufinanciranje projekta: 768.645,84 kuna

Provedbom projekta izradit će se projektna dokumentacija potrebna za provedbu IRI infrastrukturnog projekta Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku koji uključuje i provedbu organizacijske reforme u okviru ESI fondova kako bi se pospješio i ubrzao proces transformacije Fakulteta u međunarodno konkurentnu znanstvenu organizaciju koja stvara novu znanstvenu, društvenu i ekonomsku vrijednost. Provedbom IRI infrastrukturnog projekta, stvorit će se uvjeti za provođenje suvremenih istraživanja u području biotehničkih znanosti, polju poljoprivrede koja su usmjerena i na gospodarstvo, što je u skladu s prioritetnim područjima Strategije pametne specijalizacije (S3).

Predmetnim projektom planirane su slijedeće projektne aktivnosti:

  1. Izrada projektno – tehničke dokumentacije
  2. Izrada Studije izvedivosti s analizom troškova i koristi
  3. Provedba horizontalnih načela
  4. Upravljanje projektom
  5. Promidžba i vidljivost

Ciljna skupina projekta su:

  1. Članovi projektnog (Prof.dr.sc. Krunoslav Zmaić, dekan i voditelj projekta) i istraživačkog tima (Izv.prof.dr.sc. Mato Drenjančević, voditelj istraživačkog tima) koji će svojim znanjem i iskustvom doprinijeti uspješnoj realizaciji projekta.
  2. Zaposlenici prijavitelja koji će sudjelovati u aktivnosti provedbe horizontalnih načela.

Projekt se sufinancira sredstvima EUROPSKOG FONDA ZA REGIONALNI RAZVOJ u okviru OPERATIVNOG PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014-2020, poziv „PRIPREMA IRI INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA“

Za više informacija o EU fondovima posjetite web stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.strukturnifondovi.hr.