Županijski projekti

Županijski projekti 2014. – 2018.

VODITELJ PROJEKTA NAZIV PROJEKTA IZVOR FINANCIRANJA
Tina Bobić Revitalizacija poljoprivrednih gospodarstava u Osječko- baranjskoj županiji proizvodnjom i preradom mlijeka krava Jersey pasmine Osječko-baranjska županija
Maja Gregić Revitalizacija uzgoja autohtonih pasmina konja na OPG-ovima u istočnoj Hrvatskoj finalizacijom proizvoda i usluga Osječko-baranjska županija
Suzana Kristek Ugovor o provedbi projekta "Unaprjeđenje ekološke proizvodnje u Vukovarsko- srijemskoj županiji" Vukovarsko- srijemska županija/Općina Cerna/Općina Gradište
Vladimir Margeta Ugovor o izradi studijske analize o doprinosu uzgojnog programa crne slavonske svinje u funkciji očuvanja okoliša i biološke raznolikosti Vukovarsko- srijemska županija
Ivana Majić Entomopatogene nematode: učinkoviti bioinsekticidi u sustavu integrirane i ekološke zaštite bilja Osječko-baranjska županija
Tihomir Florijančić Istraživanje ekologije i patologije divljači s procjenom rizika ugroženosti zdravlja domaćih životinja i ljudi Osječko-baranjska županija
Alka Turalija Izrada preporuke i uputa za obogaćenje uzgoja dendroloških biljnih vrsta u rasadnicima u okolici Donjeg Miholjca i Osijeka prema povijesnoj vrtlariji Prandau- Mailath(u obliku info on-line priručnika) za OPG domaćinstva Osječko-baranjska županija
Marcela Šperanda Mikronutrijenti i prirodni dodatci hrani kao imunomodulatori u svinjogojskoj proizvodnji Osječko-baranjska županija
Zvonko Antunović Obogaćivanje kozjih proizvoda poželjnim masnim kiselinama Osječko-baranjska županija
Dejan Bošnjak Povećanje konkurentnosti lokalne voćarske proizvodnje unapređenjem rasadničarske tehnologije Osječko-baranjska županija
Mislav Đidara Primjena polinezasićenih masnih kiselina u obroku krava sa svrhom poboljšanja kvalitete mlijeka Osječko-baranjska županija
Josip Novoselec Proizvodni metabolički učinci primjene pira u hranidbi ovaca Osječko-baranjska županija
Tina Bobić Revitalizacija poljoprivrednih gospodarstava u Osječko- baranjskoj županiji proizvodnjom i preradom mlijeka krava Jersey pasmine Osječko-baranjska županija
Maja Gregić Revitalizacija uzgoja autohtonih pasmina konja na OPG-ima u istočnoj Hrvatskoj finalizacijom proizvoda i usluga Osječko-baranjska županija
Zlatko Puškadija Ugovor za izradu Studije o razvoju Pčelarstva Istarske županije Istarska županija
Tomislav Vinković Ugovor za izradu Studije o uzgoju i preradi ljekovitog i aromatičnog bilja u Istarskoj županiji Istarska županija
Ivica Bošković Obnova populacije trčke skvržulje s ciljem očuvanja bioraznolikosti na području Vukovarsko- srijemske županije Vukovarsko- srijemska županija
Vesna Vukadinović Kontrola plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima na području Osječko-baranjske županije u 2015.godini Osječko-baranjska županija
Vlado Guberac Razvoj predikcijskih modela za optimizaciju managementa mliječnih farmi na području Brodsko- posavske županije tijekom 2015., 2016., 2017. godine Brodsko-posavska županija
Vesna Gantner Sporazum o provedbi istraživačkog projekta Razvoj predikcijskih modela za optimizaciju managementa mliječnih farmi na području Brodsko- posavske županije tijekom 2015., 2016., 2017. godine Brodsko-posavska županija
Mato Drenjančević Utjecaj rane defolijacije na kultivar Cabernet sauvignon Vukovarsko- srijemska županija
Vladimir Margeta Utvrđivanje čiste slavonske svinje molekularno- genetskom metodom na području Brodsko- posavske županije Brodsko-posavska županija
Suzana Kristek Utjecaj kalcizacije i organske gnojidbe na mikrobiološku aktivnost u tlu Osječko-baranjska županija
Đuro Senčić Istraživanje i poboljšanje kvalitete slavonskih šunki od crnih slavonskih svinja u cilju njene standardizacije i brendiranja Vukovarsko- srijemska županija