Obzor 2020

VODITELJ ZA FAKULTET AGROBIOTEHNIČKIH ZNANOSTI OSIJEK NAZIV PROJEKTA
1. prof. dr. sc. Goran Kušec Diversity of local pig breeds and production systems for high quality traditional products and sustainable pork chains (TREASURE)

Projekt je pokrenut unutar poziva Sustainable Food Security (SFS-07 a-2014), a započeo je 1.travnja 2015.

U projektu sudjeluje 25 institucija iz 9 zemlja, a izabran je za financiranje zajedno s još samo dva prijedloga od ukupno 59 prijava što naglašava kvalitetu i uspješnost tog konzorcija. Partneri iz Hrvatske su Poljoprivredni fakultet u Osijeku (PFOS) i Agronomski faklultet, Zagreb (UNIZG). Voditeljica projekta je dr. Marjeta Čandek Potokar s Kmetijskog instituta Slovenije, a hrvatski predstavnici u Glavnoj skupštini (General Assembly - GA), glavnom upravljačkom tijelu projekta, su prof.dr.sc Goran Kušec (PFOS) i prof.dr.sc. Danijel Karoly (UNIZG). Ova dva istraživača aktivno su sudjelovali u osmišljavanju projekta kao članovi konzorcija prilikom prijave. Projekt je financiran s 3.395,991,00 EUR, a trajat će 48 mjeseci.

Istraživačke aktivnosti bit će usmjerene na europske lokalne pasmine svinja i sustave njihova držanja. U slučaju naše zemlje to su crna slavonska i turopoljska svinja. Projektom se planira dati odgovor na povećanu potražnju za kvalitetnim i sigurnim proizvodima od svinjskog mesa s regionalnim identitetom koji se proizvode u skladu sa zahtjevima za očuvanjem okoliša, a u cilju razvoja lokalnih agro-ekonomija. Također, istraživanja podrazumijevaju opis lokalnih pasmina svinja, posebno onih koji su još uvijek manje poznate u europskim razmjerima uporabom najnovijih alata molekularne genetike. Svojstva ovih svinja proučavat će se u različitim proizvodnim sustavima (otvoreni, zatvoreni, organski i slično), a posebna pozornost dat će se hranidbi pokusnih životinja i strategijama managementa unutar raspoloživih, lokalnih resursa. Na kraju će se istraživati kakvoća tradicionalnih, ali i inovativnih proizvoda podrijetlom od svinja lokalnih pasmina s posebnim osvrtom na zahtjeve potrošača i njihovu spremnost prihvaćanja cijena ovih proizvoda visoke kakvoće i time veće vrijednosti. Projekt TREASURE organiziran je u radne skupine (work packages - WP), a tim iz Osijeka sudjelovat će u slijedećim:

WP1. Karakterizacija regionalnih autohtonih populacija svinja u Europi

WP2. Proizvodni pokazatelji i management lokalnih pasmina svinja u različitim proizvodnim sustavima

WP3. Tradicionalni i novi proizvodi visoke kakvoće s regionalnim identitetom

WP5. Mjere za maksimiziranje učinaka projekta i diseminacija rezultata.

Članovi istraživačkog tima osječkog Poljoprivrednog fakulteta su: Prof.dr.sc. Goran Kušec, doc.dr.sc. Vladimir Margeta, doc.dr.sc. Ivona Djurkin Kušec, dr.sc. Boris Lukić i Kristina Budimir mag.ing.agr.