Sveučilišni projekti

Znanstveno-istraživački projekti Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku

VODITELJ PROJEKTA NAZIV PROJEKTA
1. doc.dr.sc. Sanda Rašić Botaničko porijeklo meda-pokazatelj kvalitete meda
2. doc.dr.sc. Krunoslav Karalić Pristupačnost mikroelemenata na kalciziranim tlima i promjena koncentracije mikroelemenata u biljci
3. doc.dr.sc. Dejan Agić Utjecaj flavonoida na aktivnost metalopeptidaza Porodice M49
4. dr.sc. Željka Klir Pogača sjemenki konoplje – alternativno krmivo za poboljšanje kvalitete kozjeg mlijeka
5. izv.prof.dr.sc. Vesna Rastija Besplatni mrežni programi otvorenog koda u istraživanju kvantitativnog odnosa strukture i aktivnosti bioloških aktivnih spojeva
6. prof.dr.sc. Karolina Vrandečić Interakcija gujavica i gljiva u tlu učinak celomocita gujavica na rast fitopatogenih gljiva
7. izv.prof.dr.sc. Ivana Majić Zastupljenost i bioraznolikost entomopatogenih nematoda u agroekosustavima u Slavoniji i Baranji
8. doc.dr.sc. Vladimir Margeta Virtualni muzej crne slavonske svinje – fajferice
9. izv.prof.dr.sc. Josip Novoselec Proizvodno-metabolički učinci primjene pogače sjemenki bundeve u hranidbi ovaca
10. prof.dr.sc. Matija Domaćinović Učinak poboljšanog pilećeg mesa na zdravlje ljudi
11. doc.dr.sc. Vladimir Zebec Utjecaj fizikalno-kemijskih svojstava karbonatnih tala i gnojidbe dušikom na ishranjenost vinove loze u baranjskom vinogorju
12. prof.dr.sc. Aleksandar Stanisavljević Suvremena proizvodnja voćno sadnog materijala in vitro kulturnom tkivu
13. izv.prof.dr.sc. Ivona Djurkin Kušec Genetska karakterizacija dviju autohtonih pasmina pasa
14. izv. prof. dr. sc. Drago Bešlo Antioksidacijska aktivnost lignana
15. izv.prof.dr.sc. Vesna Rastija Molekulsko modeliranje inhibicije dipeptidil-peptidaze III benzimidazolima
16. izv.prof.dr.sc. Jelena Ilić Endofitne gljive u kulturi tkiva
17. izv. prof. dr. sc. Anita Liška Procjena rezistentnosti Tribolium castaneum (Herbst) na fosfin
18. izv.prof.dr.sc. Zlata Kralik Inovativnom tehnologijom do proizvodnje jaja s dodanom vrijednošću