Ministarstvo poljoprivrede

VIP projekti (2014.-)

VODITELJ PROJEKTA NAZIV PROJEKTA
1. izv.prof.dr.sc. Mato Drenjančević Unaprjeđenje proizvodnje aronije
2. prof.dr.sc. Danijel Jug Konzervacijska obrada tla kao mjera ublažavanja klimatskih promjena
3. prof.dr.sc. Davor Kralik Alternativne sirovine u proizvodnji energije i poboljšanje procesa metanogeneze
4.
prof.dr.sc. Gordana Kralik
Inovativnom tehnologijom do konkurentne proizvodnje konzumnih jaja
5. prof.dr.sc. Zdenko Lončarić Prilagodba klimatskim promjenama optimizacijom gnojidbe ratarskih usjeva dušikom
6. doc.dr.sc. Vladimir Margeta Primjena molekularne genetike u poboljšanju uzgoja crne slavonske svinje
7. prof.dr.sc. Sonja Vila Adaptabilnost hrvatskog sortimenta pšenice u uvjetima klimatskih promjena
8. prof.dr.sc. Pero Mijić Mikroklimatski utjecaji na količinu i sastav mlijeka krava
9. prof.dr.sc. Nada Parađiković Proizvodnja autohtonog češnjaka u cilju samodostatnosti i povećanja izvoza
10. prof.dr.sc. Bojan Stipešević Sustav uzgoja munga i kameline u različitim vremenskim uvjetima
11. prof.dr.sc. Tihomir Florijančić Unaprjeđenje tehnologije uzgoja pernate divljači
12. doc.dr.sc. Vladimir Margeta Razvoj proizvodnih sustava i standardizacija kvalitete mesa crne slavonske svinje
13. izv.prof.dr.sc. Zlata Kralik Obogaćivanje jaja kokoši hrvatice esencijalnim mikroelementima
14. prof.dr.sc. Zvonko Antunović Alternativni pristup poboljšanja ekološke ovčarske proizvodnje
15. izv.prof.dr.sc. Boris Đurđević Primjena biougljena kao kondicionera tla-korak ka održivoj biljnoj proizvodnji
16. izv.prof.dr.sc. Krunoslav Karalić Utvrđivanje učinkovitosti novih karbonatnih i silikatnih materijala za kalcizaciju u vegetacijskim pokusima
17. izv.prof.dr.sc. Tomislav Vinković Definiranje tehnologije proizvodnje autohtone začinske paprike
18. prof.dr.sc. Vlado Guberac Povećanje konkurentnosti obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava maksimalnim iskorištenjem genetskih potencijala domaćeg sortimenta pšenice
19. prof.dr.sc. Aleksandar Stanisavljević Suvremene tehnologije proizvodnje voćnih sadnica