Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Znanost i istraživanje » Projekti » Projekti strukturnih fondova

Projekti strukturnih fondova

VODITELJ ZA POLJOPRIVREDNI FAKULTET NAZIV PROJEKTA
1. prof.dr.sc. Davor Kralik Training for Renewable Energy Network Development (TREND)

TREND projekt predstavlja regionalnu inicijativu za poticanje razvoja potencijala korištenja obnovljivih izvora energije na području sjeverne Hrvatske, južne Mađrske i istočne Slovenije kroz prekograničnu suradnju različitih dionika. Kroz projekt se namjerava obučiti niz lokalnih malih i srednjih poduzeća, udruga, donositelja odluka na razini općina i studenata kako bi mogli lakše prepoznati potencijale područja i organizirati inicijative za korištenje/primjenu obnovljivih izvora energije. Direktnim pristupom krajnjim korisnicima osposobit će ih se za odabir tehnološki, ekonomski, socijalno i ekološki najpovoljnije opcije za njihovu zajednicu [iskorištavanjem lokalnog poljoprivrednog potencijala i prirodnih resursa u primljeni obnovljivih izvora energije i mjera energetske učinkovitosti.

Prijavljen na poziv: Erasmus+ /Cooperation for innovation and the exchange of good practices/Strategic Partnerships

Trajanje projekta: Rujan 2014 - Listopad 2016