Stručni projekti

Suradnja s gospodarstvom 2013./2014.

VODITELJ PROJEKTA NAZIV PROJEKTA
1 prof.dr.sc. Suzana Kristek Utjecaj kalcizacije i organske gnojidbe na mikrobiološku aktivnost u tlu (Eko Bos. Posavina)
2. prof.dr.sc. Suzana Kristek Utjecaj kalcizacije i organske gnojidbe na mikrobiološku aktivnost u tlu (Poljoprivrednik, Odžak)
3 prof.dr.sc. Suzana Kristek Utjecaj kalcizacije i organske gnojidbe na mikrobiološku aktivnost u tlu (Žitar d.o.o.)
4 prof.dr.sc. Suzana Kristek Utjecaj kalcizacije i organske gnojidbe na mikrobiološku aktivnost u tlu (PPK Valpovo)
5 prof.dr.sc. Suzana Kristek Utjecaj kalcizacije i organske gnojidbe na mikrobiološku aktivnost u tlu (PP Orahovica)
6 prof.dr.sc. Suzana Kristek Utjecaj kalcizacije i organske gnojidbe na mikrobiološku aktivnost u tlu (Fermopromet d.o.o.)
7 prof.dr.sc. Suzana Kristek Utjecaj kalcizacije i organske gnojidbe na mikrobiološku aktivnost u tlu (Novi agrag d.o.o.)
8 prof.dr.sc. Andrija Kristek Ugovor o stručnoj i poslovnoj suradnji u proizvodnji šećerne repe s cilje povećanja sadržaja šećera u repi i prinosa korijena izborom genotipa i agrotehničkih mjera (Tvornica šećera Osijek)
9
doc.dr.sc. Snježana Tolić
Tehnologijsko-inovacijski ruralni inkubator čaglin za potporu malim poljoprivrednim gospodarstvima, ekološkoj poljoprivredi i socijanlom poduzetništvu (Općina Čaglin)
10 doc.dr.sc. Snježana Tolić Tehnologijski ruralni inkubator Brodski Stupnik za potporu malim poljoprivrednim gospodarstvima (Općina Brodski stupnik)
11 prof.dr.sc. Domagoj Rastija Ugovor o poslovnoj suradnji Izrada pedološke i hidropedološke osnove, te poljoprivredne osnove sustava navodnjavanja Ljeskovac (PPK Vinkovci)
12 prof.dr.sc. Domagoj Rastija Ugovor o poslovnoj suradnji Izrada pedološke i hidropedološke osnove, te poljoprivredne osnove sustava navodnjavanja Komletinci (PPK Vinkovci)
13 izv.prof.dr.sc. Siniša Ozimec Ugovor o uslugama istraživanja i kartiranja stepskih travnjaka kod akumulacije Opatovac (Hrvatske vode)
14
prof.dr.sc. Jasenka Ćosić
Ugovor o poslovnoj suradnji o praćenju i ocjenjivanju zdravstvenog stanja usjeva suncokreta u 2015. godini na lokaciji Čepin (Sygenta agro d.o.o.)
15 pprof.dr.sc. Domagoj Rastija Ugovor o uslugama izrade idejnog projekta SN Oriovac (Hrvatske vode-Elektroprojekt)
16 prof.dr.sc. Marcela Šperanda Suradnja s Hrvatskim lovačkim savezom (Hrvatski lovački savez)