Sveučilišni projekti

Znanstveno-istraživački projekti Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku

VODITELJ PROJEKTA NAZIV PROJEKTA
1. doc.dr.sc. Sanda Rašić Botaničko porijeklo meda-pokazatelj kvalitete meda
2. doc.dr.sc. Krunoslav Karalić Pristupačnost mikroelemenata na kalciziranim tlima i promjena koncentracije mikroelemenata u biljci
3. doc.dr.sc. Dejan Agić Utjecaj flavonoida na aktivnost metalopeptidaza Porodice M49
4. dr.sc. Željka Klir Pogača sjemenki konoplje – alternativno krmivo za poboljšanje kvalitete kozjeg mlijeka
5. izv.prof.dr.sc. Vesna Rastija Besplatni mrežni programi otvorenog koda u istraživanju kvantitativnog odnosa strukture i aktivnosti bioloških aktivnih spojeva
6. prof.dr.sc. Karolina Vrandečić Interakcija gujavica i gljiva u tlu učinak celomocita gujavica na rast fitopatogenih gljiva
7. izv.prof.dr.sc. Ivana Majić Zastupljenost i bioraznolikost entomopatogenih nematoda u agroekosustavima u Slavoniji i Baranji
8. doc.dr.sc. Vladimir Margeta Virtualni muzej crne slavonske svinje – fajferice
9. izv.prof.dr.sc. Josip Novoselec Proizvodno-metabolički učinci primjene pogače sjemenki bundeve u hranidbi ovaca
10. prof.dr.sc. Matija Domaćinović Učinak poboljšanog pilećeg mesa na zdravlje ljudi
11. doc.dr.sc. Vladimir Zebec Utjecaj fizikalno-kemijskih svojstava karbonatnih tala i gnojidbe dušikom na ishranjenost vinove loze u baranjskom vinogorju
12. prof.dr.sc. Aleksandar Stanisavljević Suvremena proizvodnja voćno sadnog materijala in vitro kulturnom tkivu
13. izv.prof.dr.sc. Ivona Djurkin Kušec Genetska karakterizacija dviju autohtonih pasmina pasa