Županijski projekti

Znanstveno-istraživački projekti na području Osječko-baranjske županije

VODITELJ PROJEKTA NAZIV PROJEKTA
1. izv.prof.dr.sc. Vesna Vukadinović Kontrola plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima na području Osječko-baranjske županije
2. doc.dr.sc. Vladimir Margeta Utvrđivanje čiste slavonske svinje molekularno-genetskom metodom
3. prof.dr.sc. Suzana Kristek Utjecaj kalcizacije i organske gnojidbe na mikrobiološku aktivnost u tlu

Znanstveno-istraživački projekti na području Vukovarsko-srijemske županije

VODITELJ PROJEKTA NAZIV PROJEKTA
1. prof.dr.sc. Đuro Senčić Istraživanje i poboljšanje kvalitete slavonskih šunki od crnih slavonskih svinja u cilju njene standardizacije i brendiranja
2. doc.dr.sc. Mato Drenjančević Utjecaj rane defolijacije na kultivar Cabernet sauvignon

Znanstveno-istraživački projekti na području Brodsko-posavske županije

VODITELJ PROJEKTA NAZIV PROJEKTA
1. doc.dr.sc. Vladimir Margeta Utvrđivanje čiste slavonske svinje molekularno-genetskom metodom na području Brodsko-posavske županije