Ministarstvo poljoprivrede

VIP projekti (2012.-2014.)

VODITELJ PROJEKTA NAZIV PROJEKTA
1. izv.prof.dr.sc. Mato Drenjančević Unaprjeđenje proizvodnje aronije
2. prof.dr.sc. Danijel Jug Konzervacijska obrada tla kao mjera ublažavanja klimatskih promjena
3. prof.dr.sc. Davor Kralik Alternativne sirovine u proizvodnji energije i poboljšanje procesa metanogeneze
4.
prof.dr.sc. Gordana Kralik
Inovativnom tehnologijom do konkurentne proizvodnje konzumnih jaja
5. prof.dr.sc. Zdenko Lončarić Prilagodba klimatskim promjenama optimizacijom gnojidbe ratarskih usjeva dušikom
6. doc.dr.sc. Vladimir Margeta Primjena molekularne genetike u poboljšanju uzgoja crne slavonske svinje
7. prof.dr.sc. Sonja Vila Adaptabilnost hrvatskog sortimenta pšenice u uvjetima klimatskih promjena
8. prof.dr.sc. Pero Mijić Mikroklimatski utjecaji na količinu i sastav mlijeka krava
9. prof.dr.sc. Nada Parađiković Proizvodnja autohtonog češnjaka u cilju samodostatnosti i povećanja izvoza
10. izv.prof.dr.sc. Brigita Popović Precizna gnojidba kao osnova racionalizacije poljoprivredne proizvodnje
11. prof.dr.sc. Bojan Stipešević Sustav uzgoja munga i kameline u različitim vremenskim uvjetima
12. prof.dr.sc. Tihomir Florijančić Unaprjeđenje tehnologije uzgoja pernate divljači
13. doc.dr.sc. Vladimir Margeta Razvoj proizvodnih sustava i standardizacija kvalitete mesa crne slavonske svinje
14. izv.prof.dr.sc. Zlata Kralik Obogaćivanje jaja kokoši hrvatice esencijalnim mikroelementima
15. prof.dr.sc. Zvonko Antunović Alternativni pristup poboljšanja ekološke ovčarske proizvodnje
16. izv.prof.dr.sc. Boris Đurđević Primjena biougljena kao kondicionera tla-korak ka održivoj biljnoj proizvodnji
17. izv.prof.dr.sc. Krunoslav Karalić Utvrđivanje učinkovitosti novih karbonatnih i silikatnih materijala za kalcizaciju u vegetacijskim pokusima
18. izv.prof.dr.sc. Tomislav Vinković Definiranje tehnologije proizvodnje autohtone začinske paprike
19. prof.dr.sc. Vlado Guberac Povećanje konkurentnosti obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava maksimalnim iskorištenjem genetskih potencijala domaćeg sortimenta pšenice
20. prof.dr.sc. Aleksandar Stanisavljević Suvremene tehnologije proizvodnje voćnih sadnica