Pristupačnost

Font za disleksiju

Tamni prikaz

Veličina fonta

heading

15.05.2023

Poziv za prijavu novih Istraživačkih timova

PRIDRUŽENI TAGOVI

Na temelju članka 9. Pravilnika o istraživačkim timovima Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek (u daljnjem tekstu: Pravilnik o istraživačkim timovima), Odbor za znanost Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek objavljuje

 

 

POZIV
ZA PRIJAVU ISTRAŽIVAČKIH TIMOVA

FAKULTETA AGROBIOTEHNIČKIH ZNANOSTI OSIJEK

 

  1. Istraživački timovi se osnivaju u biotehničkom znanstvenom području te maksimalno po jedan u ostalim znanstvenim područjima s ciljem podizanja znanstveno-istraživačke kvalitete i produktivnosti te poticanja sinergijskog djelovanja.

 

  1. Za osnivanje istraživačkog tima nužno je ispuniti sve obvezne uvjete i najmanje dva od pet dodatnih uvjeta iz članka 6. Pravilnika o istraživačkim timovima kako slijedi:

 

2.1. Obvezni uvjeti su:

2.1.1. Uvjet znanstveno-istraživačke izvrsnosti

2.1.2. Uvjet istraživačke samostalnosti

2.1.3. Uvjet plenarnih izlaganja, pozvanih predavanja i prezentacija

2.1.4. Uvjet interdisciplinarnosti tima

2.1.5. Uvjet uključenosti mladih znanstvenika

2.2.  Dodatni uvjeti su:

2.2.1. Glavno autorstvo znanstvenih radova indeksiranih u WoS bazi

2.2.2. Autorstvo znanstvenih radova indeksiranih u WoS bazi Q1/Q2 kvartila (JCR Category u WoS bazi)

2.2.3. Nagrade i/ili patenti vodećih hrvatskih i međunarodnih znanstveno-istraživačkih institucija u području djelovanja istraživačkog tima

2.2.4. Uvjet mentorstva/komentorstva pri izradi doktorskih disertacija

2.2.5. Uvjet članstva u uređivačkom odboru znanstvenih časopisa

 

  1. Koordinator istraživačkog tima mora biti zaposlenik Fakulteta i/ili član Fakultetskog vijeća na znanstveno-nastavnom radnom mjestu i samo u jednom timu može biti koordinator te uključen kao član u još najviše dva istraživačka tima.

Uz navedeno, koordinator istraživačkog tima nužno treba ispuniti sve obvezne uvjete i najmanje dva od pet dodatnih uvjeta iz članka 9. Pravilnika o istraživačkim timovima kako slijedi:

 

3.1. Obvezni uvjeti su:

3.1.1. Uvjet znanstveno-istraživačke izvrsnosti

3.1.2. Uvjet istraživačke samostalnosti

3.1.3. Uvjet plenarnih izlaganja, pozvanih predavanja i prezentacije

3.2. Dodatni uvjeti su:

3.2.1. Glavno autorstvo znanstvenih radova indeksiranih u WoS bazi

3.2.2. Autorstvo znanstvenih radova indeksiranih u WoS bazi Q1/Q2 kvartila (JCRCategory u WoS bazi)

3.2.3. Nagrade i/ili patenti vodećih hrvatskih i međunarodnih znanstveno-istraživačkih institucija u području djelovanja istraživačkog tima

3.2.4. Uvjet mentorstva/komentorstva pri izradi doktorskih disertacija

3.2.5. Uvjet članstva u uređivačkom odboru znanstvenih časopisa

 

  1. Istraživački tim se osniva na razdoblje od 48 mjeseci.

 

  1. Pravilnik o istraživačkim timovima dostupan je na mrežnoj stranici Fakulteta:

http://www.fazos.unios.hr/media/Dokumenti/Pravilnik%20o%20istra%C5%BEiva%C4%8Dkim%20timovima%20Fakulteta%20agrobiotehni%C4%8Dkih%20znanosti%20Osijek.pdf

  1. Prijedlog za osnivanje istraživačkog tima se podnosi Odboru za znanost na obrascu za prijavu i mora biti pisan i obrazložen, a uz njega priložena relevantna dokumentacija kojom se dokazuje ispunjenost potrebnih uvjeta za osnivanje istraživačkog tima te za imenovanje koordinatora istraživačkog tima.

Prijedlog se dostavlja na adresu:

Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek – Odbor za znanost, Vladimira Preloga 1, 31000 OSIJEK soba br. 045 (Ured za znanost).

Poziv će biti otvoren od 15. svibnja do 15. lipnja 2023. godine.

Nepotpuni i nepravodobno poslani prijedlozi neće se razmatrati.

Ovaj poziv će biti objavljen na mrežnim stranicama Fakulteta dana 15. svibnja 2023.

Obrazac za prijavu možete pronaći OVDJE