Pozivamo Vas da sudjelujete na
56. HRVATSKOM I 16. MEĐUNARODNOM SIMPOZIJU AGRONOMA
s mogućnošću usmenog priopćenja, predstavljanja postera, promoviranja Vaše ustanove/tvrtke ili kao sudionik.

Preuzimanja

Organizatori

Odbori

Lokacija

Registracija

Smještaj

Preuzimanja

Sponzori

Treća obavijest

SA2021 Treća obavijest  |  2,5 MB

 

Prijava

Za registraciju / prijavu naslova rada potrebno je popuniti online obrazac. Ukoliko je prijava u potpunosti ispunjena, zaprimit ćete automatsku potvrdu registracije.

SA2021 Prijava

 

Predložak (Word template)

Predložak koristiti za pripremu elektronske verzije sažetka za slanje.

SA2021 Sažetak predložak  |  16 KB


Predložak koristiti za pripremu elektronske verzije rada za slanje.

SA2021 Rad predložak  |  38 KB

 

Predložak za poster

Predložak koristiti za pripremu FAZOS postera u JPG ili PDF formatu.

 

Rezervacija

REZERVACIJA - Dubrovnik Sun d.o.o.