Pozivamo Vas da sudjelujete na
56. HRVATSKOM I 16. MEĐUNARODNOM SIMPOZIJU AGRONOMA
s mogućnošću usmenog priopćenja, predstavljanja postera, promoviranja Vaše ustanove/tvrtke ili kao sudionik.

Program

Preliminarni program

Detaljan program

Upute za predavače

Uz plenarna izlaganja rad Simpozija okvirno će se odvijati u slijedećim sekcijama:

  1. Agroekologija, ekološka poljoprivreda i zaštita okoliša
  2. Agroekonomika i ruralni razvoj
  3. Genetika, oplemenjivanje bilja i sjemenarstvo
  4. Povrćarstvo, ukrasno, aromatično i ljekovito bilje
  5. Ratarstvo
  6. Ribarstvo, lovstvo i pčelarstvo
  7. Stočarstvo
  8. Voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo
  9. Poljoprivredna tehnika

Radovi koji nisu izravno obuhvaćeni navedenim sekcijama ili temama, a pripadaju u područje poljoprivrede (zaštita bilja, hrana i dr.) bit će uvršteni u jednu od postojećih sekcija sukladno temi zaprimljenog rada. Predočenje postera provodi se unutar svake sekcije.

 

Službeni jezik

Službeni jezici Simpozija su hrvatski i engleski. Plenarna izlaganja prevodit će se simultano. Mole se autori koji će usmeno izlaganje imati na hrvatskom jeziku, da PowerPoint prezentaciju rada obavezno pripreme na engleskom jeziku.