Pozivamo Vas da sudjelujete na
56. HRVATSKOM I 16. MEĐUNARODNOM SIMPOZIJU AGRONOMA
s mogućnošću usmenog priopćenja, predstavljanja postera, promoviranja Vaše ustanove/tvrtke ili kao sudionik.

Registracija

Organizatori

Odbori

Lokacija

Registracija

Smještaj

Preuzimanja

Sponzori

Pozitivno recenzirani sažeci i radovi bit će objavljeni u Zborniku sažetaka ili Zborniku radova, ako je po radu uplaćena jedna kotizacija najkasnije do 30. srpnja 2021.

Sudionici s uplaćenom kotizacijom trebaju prilikom registracije predočiti potvrdu o uplati (onu istu koju su prethodno slali tajniku Simpozija). Predočenjem uplatnice sudionici će dobiti Zbornik radova/Zbornik sažetaka u elektronskom obliku i akreditacijsku karticu, koju su obvezni nositi prilikom ulaska u dvoranu.

Registracijski pult bit će otvoren za registraciju "na mjestu" u vrijeme:

Nedjelja 5. rujna 2021. 16:00 - 19:00
Ponedjeljak 6. rujna 2021. 8:00 - 18:00
Utorak 7. rujna 2021. 8:00 - 18:00
Srijeda 8. rujna 2021. 8:00 - 18:00
Četvrtak 9. rujna 2021. 8:00 - 14:00

 

Važni datumi

Registracija / Prijava naslova rada 15. ožujka 2021.
Dostava sažetka ili rada 15. ožujka 2021.
Obavijest o prihvaćanju rada 17. svibnja 2021.
Uplata kotizacije 30. srpnja 2021.

 

Zadani rokovi su obvezujući.

 

Kotizacija

Uplata do 30. srpnja 2021. 1.000,00 kn
Uplata nakon 30. srpnja 2021. 1.200,00 kn

 

Kotizaciju uplaćuju svi sudionici Simpozija.

 

Način plaćanja

Uplatu kotizacije sudionici iz Hrvatske u navedenom roku trebaju doznačiti na račun:

Primatelj: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek
Adresa: Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek
Ime banke: Addiko bank
IBAN HR17 2500 0091 1020 1947 0
Swift / BIC HAABHR22
Poziv na broj: 56
Naznaka: SA 56 – kotizacija; ime i prezime sudionika

Institucije/tvrtke koje kotizaciju uplaćuju za više sudionika trebaju popis sudionika za koje je uplaćena kotizacija poslati na e-mail: sa@fazos.hr.