Udruga USPS

Udruga “Studenata poslijediplomskih studija Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek

USPSFAZOS

Udruga je neprofitna pravna osoba upisana u Registar Udruga Republike Hrvatske 13. veljače 2019. godine.

Ciljevi udruge su:

• unapređenje, razvoj i promicanje suradnje među studentima poslijediplomskih studija iz područja poljoprivrede i srodnih znanosti,

• promoviranje i afirmacija statusa mladih znanstvenika na području poljoprivrede,

• jedinstveno nastupanje u pitanjima važnim za studente poslijediplomskih studija pred tijelima Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek (u daljnjem tekstu: Fakultet) i Sveučilišta,

• izgradnje, jačanje veza i suradnje između bivšeg studenata poslijediplomskih studenata Fakulteta radi ostvarivanja njihove trajne i uzajamne zajedničke koristi i interesa,

• unaprjeđenja djelatnosti, kvaliteta studiranja, nastavnog procesa i znanstvenog rada poslijediplomskih studija Fakulteta,

• poticanje i unapređivanje stručnih, znanstvenih i praktičnih aktivnosti članova Udruge,

• pomoći potencijalnim studentima poslijediplomskih studija pri odabiru studija te sadašnjim studentima tijekom studija i kasnije pri zapošljavanju,

• poticanja i uspostavljanja veza i suradnje Fakulteta i sličnih obrazovnih, razvojnih i istraživačkih institucija u Republici Hrvatskoj i u svijetu, te uspostavljanja i razvijanja suradnje sa sličnim udrugama kod nas i u inozemstvu.