Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Studenti » Obavijesti » Nastupno predavanje

Nastupno predavanje

Na temelju clanka 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine "123/03 ., 198/03., 105/04., 174/04.,2/07.- Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/ 11., 94/ 13 ., 139/ 13., 101 / 14. - Odluka i Rješenje USRH, 60/15. - Odluka USRH, 131 /17.) i članka 115. Statuta Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek- proćisceni tekst, sukladno clanku 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja ina odgovarajuća radna mjesta Sveučilista Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 22. prosinca 2015. god., u skladu s člankom 2. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (,Narodne novine" br. 122/ 17.) i clancima 1., 2. i 7. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (Narodne novine br. 129/05.), a prema prijedlogu teme Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja, dekan Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek oglašava

NASTUPNO PREDAVANJE

dr. sc. PAVE LUCIĆA pristupnika Natječaja za izbor zaposlenika u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto docenta iz znanstvenog podrucja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja poljoprivrede na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu za rad na Katedri za zaštitu uskladištenih proizvoda i posliježetvene tehnologije Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek s temom pod nazivom:

"Dijatomejska zemlja u zaštiti uskladištenih proizvoda"

Nastupno predavanje održat će se u četvrtak, 27. svibnja 2021. god. s početkom u 9,00 sati u Vijećnici, I kat na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek.

Nastupno predavanje održava se pred studentima, nastavnicima i Stručnim povjerenstvom u sastavu:

  1. prof. dr. sc. Vlatka Rozman, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, predsjednica
  2. izv. prof. dr. sc. Anita Liska, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, članica
  3. doc. dr. sc. Marija Ravlic, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, članica

Zamjenski član: doc. dr. sc. Ankica Sarajlić, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek