Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Studenti » Obavijesti » Nastupno predavanje

Nastupno predavanje

Na temelju Članka 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine " 123/03 ., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07.- Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63111., 94113. , 139/ 13., 10 1114. - Odluka i Rješenje USRH, 60/15. - Odluka USRH, 131 /17.) i clanka 115. Statuta Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek - pročišćeni tekst, sukladno članku 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajucća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 22. prosinca 2015. god., u skladu s cčlankom 2. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (, Narodne novine" br. 122117.) i člancima 1., 2. i 7. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (Narodne novine br. 129/05 .), a prema prijedlogu teme Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja, dekan Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek oglasava

NASTUPNO PREDAVANJE

dr. sc. JURICE JOVIĆA pristupnika Natječaja za izbor zaposlenika u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto docenta iz znanstvenog podrucja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja poljoprivrede na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu za rad na Katedri za mikrobiologiju Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek s temom pod nazivom:

"Mikrobiološki preparati i njihova primjena u poljoprivrednoj proizvodnji"

Nastupno predavanje održat ce se u petak, 28. svibnja 2021. god. s početkom u 9,30 sati u Vijećnici, I kat na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek.

Nastupno predavanje održava se pred studentima, nastavnicima i Stručnim povjerenstvom u sastavu:

  1. prof. dr. sc. Suzana Kristek, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, predsjednica
  2. prof. dr. sc. Mirta Rastija, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, članica
  3. izv. prof. dr. sc. Vladimir Ivezic, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, član

Zamjenski član: prof. dr. sc. Domagoj Rastija, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek