Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Studenti » Obavijesti » Nastupno predavanje

Nastupno predavanje

Na temelju članka 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (”Narodne novine

123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07. - Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11 ., 94/13., 139/13., 101/14. - Odluka i Rješenje USRH, 60/15. - Odluka USRH, 131/17.) i članka 115. Statuta Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek - pročišćeni tekst, sukladno članku 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovaraj uća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 22. prosinca 2015. god., u skladu s člankom 2. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja („Narodne novine” br. 122/17.) i člancima 1., 2. i 7. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (Narodne novine br. 129/05.), a prema prijedlogu teme Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja, dekan Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek oglašava

NASTUPNO PREDAVANJE

dr. sc. ROBERTA SPAJIĆA pristupnika Natječaja za izbor zaposlenika u znanstvenonastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto docenta iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja poljoprivrede na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu za rad u Centralnom laboratoriju za poljoprivrednu tehniku i obnovljive izvore energije Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek s temom pod nazivom:

„Gospodarenje nusproizvodima stočarske proizvodnje”

Nastupno predavanje održat će se u srijedu, 02. lipnja 2021. god. s početkom u 10,00 sati u auli Media, II kat na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek.

Nastupno predavanje održava se pred studentima, nastavnicima i Stručnim povjerenstvom u sastavu:

  1. izv. prof. dr. sc. Ivan Plaščak, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, predsjednik
  2. prof. dr. sc. Pero Mijić, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, član
  3. prof. dr. sc. Vesna Gantner, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, članica

Zamjenska članica: izv. prof. dr. sc. Zlata Kralik, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek