Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Studenti » Obavijesti » Poziv za mentorski sastanak

Poziv za mentorski sastanak

Poziv studentima 2. god. diplomskih studija na 3. mentorski sastanak

Pozivaju se studenti 2. godine diplomskog sveučilišnog studija svih smjerova na mentorski sastanak koji će se održati na temu

„Pravila i oblici citiranja pri pisanju završnih i diplomskih radova

15. ožujak 2021. (ponedjeljak) od 11,30 sati u dvorani Aula Magna

izv.prof.dr.sc. Andrijana Rebekić