Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Studenti » Obavijesti » Poziv za mentorski sastanak

Poziv za mentorski sastanak

3. sastanak s voditeljima studenta 1. godine preddiplomskog studija u ak. god. 2020./2021.

održat će se

22. ožujka 2021. godine u 11.00 sati u Auli Magni.

Tema sastanka:

POLAGANJE ISPITA

Mentori:

doc. dr. sc. Sanda Rašić

izv. prof. dr. sc. Vesna Rastija