Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Studenti » Obavijesti » Promijena termina ispitnih rokova

Promijena termina ispitnih rokova

Obavijest o promjeni termina ispitnih rokova za ( prof. dr. sc.Domagoj Rastija) slijedeće module:

Hidropedologija 17.03.2021. u 9 sati

Pedologija (sveučilišni studij) 17.03.2021. u 14 sati

Pedologija (stručni studij) 17.03.2021. u 13 sati