Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Studenti » Obavijesti » Zaštita na radu za studente

Zaštita na radu za studente

Obavijest studentima FAZOS-a da će se predavanje iz Zaštite na radu održati u srijeda, 02. lipnja 2021. u 12:00 sati u predavaonici P-1 (prizemlje).

Predavanja iz Zaštite na radu obuhvaćaju sve redovite studente 3. godine sveučilišnih i stručnih studija FAZOS-a koji nisu nazočili prošlom predavanju i redoviti studenti 1. i 2. godine diplomskoga studija koji su završili preddiplomski stručni ili sveučilišni studij na nekom drugom učilištu u RH, a nisu nazočili prošlom predavanju.

Molimo sve studente da se odazovu predavanju iz Zaštite na radu .