Skriptarnica

Radno vrijeme:
Ponedjeljak – petak: 8:00h – 15:00h
Subota: zadnja u mjesecu 9:00h – 12:00h
Voditelj Skriptarnice Gorana Rašić, mag.ing.agr
Telefon 031 533 068
Fax 031 554 853
Email gorana.rasic(at)fazos.hr
Lokacija 0/41

Fotogalerija