Znanstveni novaci

Popis znanstvenih novaka po projektima u akademskoj 2014./2015. godini

Br Ime i prezime Projekt Voditelj projekta Zavod
1. Monika Tkalec , mag.ing.agr. Utjecaj kondicioniranja tla na hraniva i teške metale u sustavu tlo-biljka prof.dr.sc. Zdenko Lončarić Zavod za agroekologiju
2. Mirela Pavić , dr.vet.med. Prirodni imunomodulatori i antioksidansi u optimalizaciji proizvodnje svinja prof.dr.sc. Marcela Šperanda Zavod za stočarstvo
3. Kristina Gvozdanović , dipl.ing. Specifičnosti rasta svinja i peradi i kakvoća proizvoda prof.dr.sc. Gordana Kralik Zavod za specijalnu zootehniku
4. Željka Klir , mag.ing.agr. Hranidbeni aspekti modeliranja proizvodnosti i metaboličkog profila ovaca prof.dr.sc. Zvonko Antunović Zavod za stočarstvo
5. dr.sc. Dario Iljkić Prevladavanje stresa uzgoja kukuruza na kiselom tlu gnojidbom i oplemenjivanjem prof.dr.sc. Vlado Kovačević Zavod za bilinogojstvo
6. dr.sc. Bojana Brozović Postrni usjevi u ekološkom ratarenju prof.dr.sc. Bojan Stipešević Zavod za bilinogojstvo
7. dr.sc. Ivana Klarić Čiste hranjive tvari u optimalizaciji obroka monogastričnih životinja prof.dr.sc. Matija Domaćinović Zavod za stočarstvo
8. dr.sc. Vladimir Zebec Utjecaj kondicioniranja tla na hraniva i teške metale u sustavu tlo-biljka prof.dr.sc. Zdenko Lončarić Zavod za agroekologiju
9. dr.sc. Ankica Sarajlić Biološko suzbijanje kukuruznog moljca (Ostrinia nubilalis Hübner) prof.dr.sc. Emilija Raspudić Zavod za zaštitu bilja
10. dr.sc. Boris Lukić Rano predviđanje kakvoće svinjskih trupova i mesa prof.dr.sc. Goran Kušec Zavod za specijalnu zootehniku
11. Ivan Gregić , dip.ing. Monitoring aeroalergena i model sustavnog suzbijanja alergogenog bilja prof.dr.sc. Edita Štefanić Zavod za zaštitu bilja
12. Đurđica Kovačić , dipl.ing. Korištenje gnojovki i leguminoza u proizvodnji energije prof.dr.sc. Davor Kralik Zavod za stočarstvo
13. Ivana Varga , mag.ing.agr. Povećanje sadržaja šećera u repi izborom genotipa i agrotehničkih mjera
prof.dr.sc. Andrija Kristek
Zavod za bilinogojstvo