Pristupačnost

Font za disleksiju

Tamni prikaz

Veličina fonta

heading

22.01.2024

Javna objava doktorskih radova

PRIDRUŽENI TAGOVI

Na temelju članka 62. stavak 7. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti („Narodne novine“ br. 119/22) i članka 155. stavka 2. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku dana 11. lipnja 2024. objavljuje se

 

OBAVIJEST

 

o javnoj dostupnosti doktorskih radova u postupku ocjene

 

 

doktoranda Dalibora Đuda, dr. vet. med. doktorskog studija „Poljoprivredne znanosti“, modul „Stočarstvo“ pod naslovom rada „Metabolika u funkciji procjene mastitisa u krava holštajn pasmine“  i doktorandice mr. sc. Lidije Maurović Košćak doktorskog studija “Poljoprivredne znanosti”, modul “Agroekonomika” pod naslovom rada „Kratki opskrbni lanci ekoloških proizvođača u Republici Hrvatskoj“.  Doktorski radovi dostupni su  u privitku obavijesti i biti će javno dostupni najmanje trideset (30) dana na mrežnoj stranici Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek.

 

Primjedbe, prijedlozi i/ili komentari mogu se dostaviti putem elektroničke pošte na e-mail adresu: doktorskirad@fazos.hr u roku 30 dana od dana objave.

Doktorski rad - Đud

Doktorski rad - Maurović Košćak