Pristupačnost

Font za disleksiju

Tamni prikaz

Veličina fonta

heading

Za srednjoškolce

Upisi

Upis na prijediplomski sveučilišni studij Poljoprivrede; smjerovi: Agroekonomika, Bilinogojstvo, Hortikultura, Mehanizacija i Zootehnika u Osijeku provodi se svake godine u rokovima propisanim sukladno natječju za upis na prijediplomske studije. Upisi se u pravilu provode u ljetnom i u jesenskom upisnom roku. Upisna kvota za državljane EU je 55 po smjeru (ukupno 275), a za strane državljane 1 po smjeru (ukupno 5).

Izvanredni studenti studij upisuju i studiraju uz plaćanje pune participacije (godišnje školarine) u iznosu od 7.370,00 kn.

Studenti - strani državljani studij upisuju i studiraju uz plaćanje godišnje školarine u iznosu od 21.000,00 kn.

 

UVJETI ZA UPIS NA PRIJEDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ POLJOPRIVREDA

Kandidati koji su završili srednju školu nakon 2010. godine, odnosno nakon uvođenja državne mature, obavezno moraju položiti državnu maturu. Kandidati koji polažu državnu mature trebaju prijaviti studij preko portala Postani-student prema uputama Središnjeg prijavnog ureda.

Za kreiranje rang liste pristupnika, boduju se sljedeće:

 

Ocjena iz srednje škole

 

Naziv

Vrjednovanje

Prosjek svih ocjena

16 %

Prosjek svih ocjena iz predmeta Matematika**

18 %

Prosjek svih ocjena iz predmeta Kemija**

18 %

Prosjek svih ocjena iz predmeta Biologija**

18 %

 

Obvezni dio državne mature

 

Naziv

Razina

Vrjednovanje

Hrvatski jezik

B

20 %

Matematika

B

20 %

Strani jezik

B

20 %

Kandidatima državljanima zemalja članica EU umjesto Hrvatskog jezika na državnoj maturi priznaje se položen prvi jezik u sklopu njihovog vanjsko vrednovanog završnog ispita.

 

Izborni dio državne mature

 

Naziv

Obvezan

Vrjednovanje

Kemija ili Biologija ili Fizika

NE

*

*Pristupnik ne mora položiti niti jedan od tri navedena predmeta. Polaganjem jednog predmeta  stječu se dodatni bodovi. Najbolji rezultat vrednovat će se s 6 %

**Najveći postotak bodova koji je moguće ostvariti ocjenama iznosi 18 %

 

Rezultati natjecanja

Kategorija

Disciplina

Razred

Plasman

Vrjednovanje

Državno natjecanje

Biologija

1. – 4.

1. – 3.

izravan upis

Državno natjecanje

Kemija

1. – 4.

1. – 3.

izravan upis

Državno natjecanje

Matematika

1. – 4.

1. – 3.

izravan upis

Međunarodno natjecanje

Biologija

1. – 4.

1. – 3.

izravan upis

Međunarodno natjecanje

Kemija

1. – 4.

1. – 3.

izravan upis

Međunarodno natjecanje

Matematika

1. – 4.

1. – 3.

izravan upis

 

 

UPISI ZA KANDIDATE STARIJE OD 25 GODINA

Kandidati koji su završili četverogodišnju srednju školu prije 2010. godine odnosno prije uvođenja državne mature nisu obvezni položiti ispite državne mature u svrhu upisa na studij i mogu ostvariti pravo upisa u I. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija u statusu redovitog studenta, prema posebnim uvjetima i posebnoj kvoti za upis i u I. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija u statusu izvanrednog studenta.

Kvota za upis u I. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek za osobe starije od 25 godina je 10 studenata za redoviti studij i 10 studenata za izvanredni studij.

Posebni uvjeti upisa za osobe starije od 25 godina podrazumijevaju provođenje razredbenog postupka tijekom kojeg se formira rang lista za upis. Razredbeni postupak sastoji se od vrednovanja uspjeha iz srednje škole i vrednovanja uspjeha postignutog na razredbenom ispitu. Prijave za razredbeni postupak

primaju se u roku propisanom natječajem.

Prijave za razredbeni postupak se predaju osobno u Uredu za studente i studije (Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek u vremenu 8.00 – 12.00 h) ili poštom na adresu Fakulteta s naznakom „Za natječaj za upis“.

Obrazac za prijavu na razredbeni postupak može se preuzeti OVDJE.

 

Uz prijavni obrazac kandidati moraju priložiti:

 • Domovnica (izvornik ili ovjerena preslika). Priznaje se e-Domovnica generirana iz sustava e-Građani.
 • Izvod iz matične knjige rođenih. Priznaje se e-Izvadak iz MR generiran iz sustava e-Građani.
 • Svjedodžba o završnom ispitu srednje škole i svjedodžbe svih razreda srednje škole (izvornik ili ovjerena preslika – svjedodžbe se mogu ovjeriti u srednjoj školi)
 • Potvrdu o uplati troškova razredbenog postupka u iznosu od 250,00 kn na IBAN: HR1725000091102019470, Addiko Bank d.d. (Opis plaćanja: „razredbeni postupak“; u Poziv na broj odobrenja: upisati OIB kandidata)
 • Završne svjedodžbe koje nisu izdane u RH moraju proći postupak priznavanja. Postupak priznavanja inozemne školske kvalifikacije o završenom srednjem obrazovanju u općim, gimnazijskim i umjetničkim programima radi nastavka obrazovanja vodi Agencija za odgoj i obrazovanje, Donje Svetice 38, Zagreb (www.azoo.hr, tel.: +385 (1) 278-5000). Postupak priznavanja inozemne školske kvalifikacije o završenome srednjem obrazovanju u strukovnim programima radi nastavka obrazovanja vodi Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Radnička cesta 37 b, Zagreb (www.asoo.hr, tel. +385 (1) 627- 4666 ).
 • Rješenje Hrvatskog olimpijskog odbora o kategorizaciji vrhunskog sportaša I. i II. kategorije (prilažu kandidati koji imaju ovaj status).

 

Razredbeni postupak

Razredbeni ispit za kandidate starije od 25 godina održava se u prostorijama Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek. Kandidati su dužni doći na razredbeni ispit u zakazano vrijeme bez posebne obavijesti i sa sobom donijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu radi identifikacije.

 

 1. a) Vrednovanje uspjeha iz srednje škole

Uspjeh u srednjoj školi vrednuje se na način da se sumiraju opći uspjeh svakog razreda srednje škole i ocjene iz predmeta: Matematika (40 bodova), Kemija (40 bodova) i Biologija (40 bodova) koje su ostvarene u svakom razredu srednje škole.

Na temelju uspjeha u srednjoj školi kandidat može ostvariti najviše 120 bodova.

 

 1. b) Vrednovanje uspjeha na razredbenom ispitu

Temeljem provjere znanja (razredbenog ispita) iz matematike, kemije i biologije, kandidat može ostvariti najviše 120 bodova, od toga 40 bodova iz kemije, 40 bodova iz matematike i 40 bodova iz biologije.

Na razredbenom ispitu kandidat mora ostvariti minimalno po 20 % bodova na testovima iz matematike, kemije i biologije, odnosno 8 bodova iz matematike, 8 bodova iz kemije i 8 bodova iz biologije.

Kandidati koji su bili upisani na prijediplomski studij izvan biotehničkog znanstvenog područja, a nisu ga završili, uz uvjet da su položili module koji obuhvaćaju područje Kemije i Biologije, koje se vrednuje na razredbenom ispitu, može se vrednovati ocjena ostvarena na ispitu s odgovarajućim brojem bodova na ime provjere znanja iz kemije, odnosno biologije. Troškove razredbenog postupka snose sami kandidati.

 

Za upis je potrebno priložiti sljedeće dokumente:

 • Jedna fotografija veličine 4x6 cm
 • Svjedodžba o državnoj maturi odnosno svjedodžba o završnom ispitu srednje škole i svjedodžbe svih razreda srednje škole (izvornici ili kopije uz izvornik na uvid).
 • Preslika osobne iskaznice i dokument iz kojeg se može pročitati JMBG ili OIB kandidata.
 • Priznanicu o uplati participacije (školarine) za kandidate koji se upisuju u statusu „izvanredni student“ ili „stranac“. Iznos participacije (školarine) uplaćuje se na IBAN:HR1725000091102019470, Addiko Bank d.d.
 • Priznanica o uplati 380,00 kn (troškovi upisa u iznosu od 330,00 kn i troškovi izrade studentske iskaznice 50,00 kn) uplaćenih na IBAN: HR1725000091102019470, Addiko Bank d.d. (primjer uplatinice)
 • Kandidati - strani državljani kod upisa moraju priložiti uvjerenje o osobnom identifikacijskom broju (OIB-u) kojeg izdaje Ministarstvo financija, Porezna uprava - Područni ured Osijek, Županijska 4, Osijek.

 

Objava rezultata i upisi

Rezultati razredbenog postupka (rang lista za upis) objavljuju se na mrežnoj stranici Fakultetawww.fazos.unios.hr

Sve ostale obavijesti dostupne su na mrežnoj stranici www.fazos.unios.hr i u Uredu za studente i studije Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek, mail upisi@fazos.hr; na telefon 031/554-844 od 9:00 do 14:00 sati ili na adresi Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek.

 

UPISI ZA KANDIDATE HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE za upis u I. godinu studija u statusu redovitog studenta – bez državne mature

Hrvati koji su četverogodišnje srednje obrazovanje završili izvan Republike Hrvatske mogu ostvariti pravo upisa u I. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija u statusu redovitog studenta prema posebnim uvjetima (bez polaganja državne mature) i posebnoj kvoti za upis.

Kvota za upis u I. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Poljoprivreda za Hrvate izvan Republike Hrvatske je 10 studenata.

Posebni uvjeti upisa podrazumijevaju provođenje razredbenog postupka tijekom kojeg se formira rang-lista za upis. Razredbeni postupak sastoji se od vrednovanja uspjeha iz srednje škole i vrednovanja uspjeha postignutog na razredbenom ispitu. Prijave za razredbeni postupak primaju se u roku propisanom natječajem.

Prijave se predaju osobno u Uredu za studente i studije (Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek u vremenu 8:00 – 12:00 h) ili poštom na adresu Fakulteta s naznakom „Za natječaj za upis“.

Obrazac za prijavu na razredbeni postupak može se preuzeti OVDJE.

Uz prijavni obrazac kandidati moraju priložiti:

 • potvrdu o pripadnosti hrvatskom narodu - verifikaciju dokumentacije obavlja Središnji državni uredu za Hrvate izvan RH – te izdaje Potvrdu o pripadnosti hrvatskom narodu
 • svjedodžbe sva četiri razreda srednje škole (originalni dokumenti ili ovjerene preslike)
 • svjedodžbu o maturi ili završnom ispitu (originalni dokument ili ovjerena preslika)
 • uvjerenje o priznavanju inozemne srednjoškolske kvalifikacije
 • omotnicu A4 formata s napisanom točnom adresom kandidata (za povrat dokumenata)
 • potvrdu o uplati troškova razredbenog postupka u iznosu od 250,00 kn na IBAN: HR1725000091102019470, Addiko Bank d.d. (Opis plaćanja: „razredbeni postupak“; u Poziv na broj odobrenja: upisati OIB kandidata)

 

Razredbeni postupak

Razredbeni ispit za kandidate starije od 25 godina održava se u prostorijama Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek. Kandidati su dužni doći na razredbeni ispit u zakazano vrijeme bez posebne obavijesti i sa sobom donijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu radi identifikacije.

 

 1. a) Vrednovanje uspjeha iz srednje škole

Uspjeh u srednjoj školi vrednuje se na način da se sumiraju opći uspjeh svakog razreda srednje škole i ocjene iz predmeta: Matematika (40 bodova), Kemija (40 bodova) i Biologija (40 bodova) koje su ostvarene u svakom razredu srednje škole.

Na temelju uspjeha u srednjoj školi kandidat može ostvariti najviše 120 bodova.

 

 1. b) Vrednovanje uspjeha na razredbenom ispitu

Temeljem provjere znanja (razredbenog ispita) iz matematike, kemije i biologije, kandidat može ostvariti najviše 120 bodova, od toga 40 bodova iz kemije, 40 bodova iz matematike i 40 bodova iz biologije.

Na razredbenom ispitu kandidat mora ostvariti minimalno po 20 % bodova na testovima iz matematike, kemije i biologije, odnosno 8 bodova iz matematike, 8 bodova iz kemije i 8 bodova iz biologije.

Kandidati koji su bili upisani na prijediplomski studij izvan biotehničkog znanstvenog područja, a nisu ga završili, uz uvjet da su položili module koji obuhvaćaju područje Kemije i Biologije, koje se vrednuje na razredbenom ispitu, može se vrednovati ocjena ostvarena na ispitu s odgovarajućim brojem bodova na ime provjere znanja iz kemije, odnosno biologije. Troškove razredbenog postupka snose sami kandidati.

 

Objava rezultata i upisi

Rezultati razredbenog postupka (rang lista za upis) objavljuju se na mrežnoj stranici Fakultetawww.fazos.unios.hr

Sve ostale obavijesti dostupne su na mrežnoj stranici www.fazos.unios.hr i u Uredu za studente i studije Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek, mail upisi@fazos.hr; na telefon 031/554-844 od 9:00 do 14:00 sati ili na adresi Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek.

 

Priložena dokumentacija

FAZOS - INFO za maturante - 2019.

FAZOS - Vodič za maturante - 2019.