Pristupačnost

Font za disleksiju

Tamni prikaz

Veličina fonta

heading

Graduate university study - 2. year

Hranidba domaćih životinja

Show details for

3. semestar

NAZIV MODULA KOORDINATOR MODULA NASTAVNICI PREDAVANJA SEMINARI
VJEŽBE
TVAVLV
ECTS
Zajednički izborni moduli
0 0
0 0 0
0
Stručna praksa
0 0
75 0 0
6
Zajednički izborni moduli
0 0
0 0 0
0
Zajednički izborni moduli
0 0
0 0 0
0
Zajednički izborni moduli
0 0
0 0 0
0

4. semestar

NAZIV MODULA KOORDINATOR MODULA NASTAVNICI PREDAVANJA SEMINARI
VJEŽBE
TVAVLV
ECTS
Diplomski rad
0 0
0 0 0
30