Pristupačnost

Font za disleksiju

Tamni prikaz

Veličina fonta

Sveučilište
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek

Časopis
Poljoprivreda

U časopisu Poljoprivreda objavljuju se izvorni znanstveni radovi, stručni radovi te pregledni radovi iz svih područja agronomske znanosti i struke.

IZDVOJENE NOVOSTI

16.05.2023.

EU bira sigurnu hranu

15.05.2023.

Poziv za dodjelu nagrada za izvrsnost nastavnicima i suradnicima

Na temelju članka 15. Pravilnika o nagrađivanju izvrsnosti nastavnika i suradnika Fakulteta agrob...

15.05.2023.

Poziv za prijavu novih Istraživačkih timova

Na temelju članka 9. Pravilnika o istraživačkim timovima Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osij...

08.05.2023.

Obavijest o objavi doktorske disertacije

Na temelju članka 62. stavak 7. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti („Na...

Zašto studirati na FAZOS-u

Ugled i tradicija

Više od 60 godina obrazovanja visokokvalificiranih stručnjaka kroz kvalitetne studijske programe na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini te suvremene programe cjeloživotnog obrazovanja.

Izvrsnost u znanosti i istraživanju

Temeljni cilj Fakulteta je kontinuirano jačanje kvalitete znanstveno-istraživačke djelatnosti uz unaprjeđenje i postizanje prepoznatljivosti te razvijanje multidisciplinarnog istraživačkog okruženja.

Međunarodno prepoznata kvaliteta i stručnost

Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek ima potpisanu suradnju s više od 100 sveučilišta i znanstvenih ustanova u Europi i svijetu, na sveukupno šest kontinenata.

Centralna agrobiotehnička analitička jedinica - CAAJ

Pokušalište FAZOS

Fakultetska pokušališta nalaze se na lokacijama Tenja, Antunovac, Mandićevac i Bilje.

Studenti su naš ponos