Pristupačnost

Font za disleksiju

Tamni prikaz

Veličina fonta

heading

22.01.2024

IZOBRAZBA O PRAVILNOJ PRIMJENI I SIGURNOM RUKOVANJU S PESTICIDIMA

PRIDRUŽENI TAGOVI

IZOBRAZBA O PRAVILNOJ PRIMJENI I SIGURNOM RUKOVANJU S PESTICIDIMA -02.02.2024

Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek

Vladimira Preloga 1, 3100 Osijek

Modul za profesionalne korisnike

Dopunska izobrazba

Za prijavu na izobrazbu potrebno je popuniti eObrazac u aplikaciji FIS. Prijava putem NIAS-a

Opis programa:

16:00 – 17:00 Svi mjerodavni zakonski propisi vezano uz pesticide i njihov uporabu, Postojanje i rizici od nezakonitih (krivotvorenih)sredstava za zaštitu bilja, metode prepoznavanja takvih proizvoda, Opasnosti i rizici vezani uz pesticide, simptomi trovanja pesticidima i mjere prve pomoći, rizici za neciljano bilje.

17:00 – 18:20 Uvod u usporednu procjenu na razini korisnika, Mjere za smanjenje rizika za ljude, neciljane organizme i okoliš, Priprema uređaja za primjenu pesticida za profesionalnu upotrebu.

18:20 – 20:00 Korištenje uređaja za primjenu pesticida i njihovo održavanje, posebne tehnike primjene, Hitne mjere zaštite zdravlja ljudi, zaštite okoliša, Posebna pažnja u zaštićenim područjima prema člancima 6. i 7. Direktive 2000/60/EZ, Zdravstveni nadzor i mogućnosti za hitnu dojavu u slučaju nesreće ili sumnjivih događaja, Vođenje evidencije o uporabi pesticida u skladu s propisima profesionalnih korisnika.

20:00-21:00 Vježbe - Postupci pri skladištenju, rukovanju i miješanju pesticida, preporučeni načini smanjenja izloženosti primjenitelja (osobna zaštitna oprema), kalibracija i održavanje uređaja za primjenu pesticida i mjere opreza (uključujući i leđne prskalice) 

Trajanje izobrazbe: 5 školskih sati

Termini predavanja: 02.02.2024 16:00 - 21:00

Termini ispita: 02.02.2024 21:00 - 22:00

Predavači:

Izv.prof. Vjekoslav Tadić

Dr.sc. Davor Petrović

Cijena (EUR):16,00 €

Max. broj polaznika:40

Link za više informacija: www.fazos.hr

Osoba zadužena za izobrazbu: dr.sc. Davor Petrović

E-mail osobe zadužene za izobrazbu: pdavor@fazos.hr

Mob: 0915071217

 

 

IZOBRAZBA O PRAVILNOJ PRIMJENI I SIGURNOM RUKOVANJU S PESTICIDIMA - 03.02.2024

Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek

Vladimira Preloga 1, 3100 Osijek

Modul za profesionalne korisnike

Dopunska izobrazba

Za prijavu na izobrazbu potrebno je popuniti eObrazac u aplikaciji FIS. Prijava putem NIAS-a

Opis programa:

8:00 – 9:30 Svi mjerodavni zakonski propisi vezano uz pesticide i njihovo korištenje vezano za profesionalne korisnike, Postojanje i rizici od nezakonitih sredstava za zaštitu bilja i metode prepoznavanja takvih proizvoda, Opasnosti i rizici vezani uz pesticide, simptomi trovanja pesticidima i mjere prve pomoći, rizici za neciljano bilje.

9:30 – 10:30 Uvod u usporednu procjenu na razini korisnika, Mjere za smanjenje rizika za ljude, neciljane organizme i za okoliš, Priprema uređaja za primjenu pesticida za profesionalnu upotrebu.

10:30 – 12:00 Korištenje uređaja za primjenu pesticida i njihovo održavanje, posebne tehnike primjene, Hitne mjere zaštite zdravlja ljudi, zaštite okoliša, Posebna pažnja u zaštićenim područjima prema člancima 6. i 7. Direktive 2000/60/EZ, Zdravstveni nadzor i mogućnosti za hitnu dojavu u slučaju nesreće ili sumnjivih događaja, Vođenje evidencije o uporabi pesticida u skladu s propisima.

12:00-13:00 Vježbe - Postupci pri skladištenju, rukovanju i miješanju pesticida, preporučeni načini smanjenja izloženosti primjenitelja (osobna zaštitna oprema), kalibracija i održavanje uređaja za primjenu pesticida i mjere opreza (uključujući i leđne prskalice) 

Trajanje izobrazbe: 5 školskih sati

Termini predavanja: 03.02.2024 08:00 - 13:00

Termini ispita: 03.02.2024 13:15 - 14:15

Predavači:

Izv.prof. Vjekoslav Tadić

Dr.sc. Davor Petrović

Cijena (EUR):16,00 €

Max. broj polaznika:40

Link za više informacija: www.fazos.hr

Osoba zadužena za izobrazbu: dr.sc. Davor Petrović

E-mail osobe zadužene za izobrazbu: pdavor@fazos.hr

Mob: 0915071217