Pristupačnost

Font za disleksiju

Tamni prikaz

Veličina fonta

heading

Centralna agrobiotehnička analitička jedinica

Centralna agrobiotehnička analitička jedinica (u daljnjem tekstu: CAAJ) je samostalna ustrojbena jedinica Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek (u daljnjem tekstu: Fakultet) osnovana 2021. godine, u okviru koje se odvijaju aktivnosti i djelatnosti vezane uz izvođenje praktične i laboratorijske nastave, boravak studenata u laboratorijima, obavljanje znanstvenog i/ili stručnog istraživačkog rada te drugih neophodnih laboratorijskih zadataka/ispitivanja i analiza. U okviru CAAJ-a utvrđena su jasna pravila ponašanja i rada u laboratorijima, pravila održavanja i korištenja laboratorijskog materijala i opreme, odlaganja otpadnih kemikalija te skladištenja i čuvanja kemikalija, sukladno zakonskim propisima i internim aktima Fakulteta. Temeljna uloga CAAJ-a je razvoj i osnaživanje istraživačkih timova, strateško planiranje opremanja laboratorija i održavanja opreme, optimiziranje eksploatacije opreme i prostora te izgradnja istraživačkih i analitičkih kapaciteta za prijavu i realizaciju projekata na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Cilj CAAJ-a je da svojim djelovanjem i provedbom mjera i aktivnosti u okviru svog djelokruga iskaže svijest, opredjeljenje i odgovornost za stalno unaprjeđivanje kvalitete djelovanja i aktivnosti koje su od značaja za Fakultet. CAAJ se sastoji od tri jedinice: Jedinica za utvrđivanje fenotipskih i proizvodnih svojstava, Jedinica za kvantitativnu analizu te Jedinica za preciznu instrumentalnu analitiku.

Radi osiguranja visoke kvalitete znanstvene i stručne analitičke djelatnosti u sklopu Centralne agrobiotehničke analitičke jedinice nalazi se i Centar za standardizaciju uzoraka, Jedinica za prijem specifičnih uzoraka te Jedinica za uzgoj (in vitro).

Voditelj Centralne agobiotehničke analitičke jedinice je prof. dr. sc. Karolina Vrandečić,

Jedinice za utvrđivanje fenotipskih i proizvodnih svojstava - izv. prof. dr. sc. Boris Đurđević

Jedinice za kvantitativnu analizu - prof. dr. sc. Marcela Šperanda

Jedinice za preciznu instrumentalnu analitiku - doc. dr. sc. Đurđica Kovačić

Sve aktivnosti i djelovanje Centralne agrobiotehničke analitičke jedinice propisane su Pravilnikom o radu Centralne agrobiotehničke analitičke jedinice.